Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-3600:
Food Geographies

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Eifiona Lane

Amcanion cyffredinol

The course covers the political, economic, environmental and socio-cultural understanding of food production, marketing/distribution and consumption, power-laden processes revealed as connected in time and space. The module will encourage students to develop a holistic understanding of food systems in the global North, including consideration of issues of global access and equity. Students will develop proficiency in the use of quantitative and qualitative methods to understand, compare and evaluate both global and localised food systems enacted at different locations and scales. In addition, students will gain experience of both field-based and desk-based studies of Food Geographies. Field-visits will be to explore local case-study sites.

Cynnwys cwrs

The module will combine lecture, seminar and field-based learning that will address mostr of the following themes with reference to food and drink with particular reference to the global North:

Globalised food systems and demand illustrated by exemplar production systems. Transnational corporations, food security, soils and land. Environmental and community impacts of global food in the Global North. Traditional and alternative food systems. Food Regimes, packaging and waste. Food Access and equity Farming, the environment and Food production. Re-localised food economies (Global North) and place-based foods. New challenges & horizons in sustainable global food.

Meini Prawf

trothwy

Grades D- to C+ No major omissions or inaccuracies in the deployment of information / skills. Some grasp of theoretical conceptual practical elements. Integration of theory/practice/information present intermittently in pursuit of the assessed works' objectives.

da

Grades B- to B+ Much or most of the relevant information and skills accurately deployed. Good/adequate grasp of theoretical/conceptual/practical elements. Good/fair integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed works' objectives. Evidence of the use of creative and reflective skills.

ardderchog

Grades A- and above:

An outstanding performance, exceptionally able. The relevant information accurately deployed. Excellent grasp of theoretical/conceptual/practice elements. Very good integration of theory/practice/information in pursuit of the assessed work's objectives. Strong evidence of the use of creative and reflective skills

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate a conceptual and practical understanding of a wide range of food innovations and the ability to apply this knowledge within a practical and sustainable resource management setting.

 2. Demonstrate a critical understanding of key issues in Food Geographies from an academic and practitioner viewpoint.

 3. Effectively collate and synthesize information and arguments from a variety of information sources and from field-based learning.

 4. Display excellent skills in communicating new developments within and across a wide range of food and drink geographies.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Examination 50
Field based report 2,500 Words 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

8 x 2 hours

16
Fieldwork

Field work 2 x 9 hours

18
Seminar

2 x 2 hours

4
Private study

Independent and guided self-study.

62

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Field work clothing and footwear as appropriate

Rhestr ddarllen

Intro reading list o be supplied during first intro session and additional material on blackboard site.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn