Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl DXX-4505:
Natural Resource Management

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Tim Pagella

Amcanion cyffredinol

The purpose of this module is to give students a theoretical understanding of the systems approach to managing natural resources to provide various ecosystem services, as well as a practical grounding in the ways in which natural resource managers can draw on a variety of knowledge sources to inform themselves and others of the impacts of land management interventions.

Cynnwys cwrs

The course has 9 core lectures: - Ecosystem services and the Millenium Ecosystem Assessment - Systems concepts and the sustainable livelihoods framework
- NRM at landscapescales - NRM in degraded systems - Soils Assessment in Natural Resource Management - Incorporating local knowledge in natural resource management - Participatory biodiversity evaluation - Sustaining NRM Interventions (adoption) - Participatory modelling of natural resource management issues

Meini Prawf

trothwy

Written assignments. Submission covers the fundamentals of the chosen topic, but is based mainly on material provided during the module, shows little evidence of supplementary reading or original information and lacks critical analysis.

da

Written assignments. Submissions are reasonably well-argued report showing good understanding and knowledge of the chosen topics, evidence of supplementary reading, original information and some critical thought.

ardderchog

Written assignments. Submissions are very well-argued, showing excellent understanding and depth of knowledge of the chosen topics, evidence of substantial supplementary reading, sound collection and use of original information, and much critical thought.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate an awareness of the major paradigms that inform natural resource management decision making (including ecosystem services, resilience and sustainable intensification) and understand issues associated with 'operationalising' these paradigms

 2. Critically evaluate the value of systems theory and the livelihoods framework, and the role of participatory research methods for addressing critical knowledge gaps, characterising socio-ecological systems and enabling change.

 3. Show a critical understanding how changes to natural systems (including the biotic and abiotic components) are measured and assessed (in particular in response to management) and the tools (including models) which have been developed for this purpose.

 4. Demonstrate an awareness of the importance of temporal and spatial scaling in natural resource management - particularly in relation to current uncertainties and the different forms of data that can inform changes in land use and outscaling of technologies

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD UNIGOL Local Knowledge poster 10
ADDRODDIAD Elwy Group Report 35
TRAETHAWD Critical Review 35
ADDRODDIAD Participatory Modelling Review 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Private and guided self-study

151
Tutorial
 1. Local Knowledge practical 3 hrs.
 2. Simulation modelling 3 hrs (with optional drop is session 2hrs)
8
Fieldwork

Field visit to the Elwy Valley and Henfaes

14
Lecture

9*3 Hour lectures

27

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • PS1 Communication skills, covering both written and oral communication with a variety of audiences
 • PS3 Problem-solving skills, relating to qualitative and quantitative information
 • PS6 Information technology skills which support the location, management, processing, analysis and presentation of scientific information
 • PS13 The ability to make decisions in complex and unpredictable situations
 • PS14 Independent learning skills required for continuing professional development
 • PS15 The ability to think critically in the context of data analysis and experimental design
 • SK1 Are fully conversant with major aspects of chemical terminology
 • SK9 Read and engage with scientific literature
 • SK11. Reading and engaging with scientific literature.
 • SK12. Planning, including evaluation of hazards and environmental effects.
 • SK13. Making oral presentations and writing reports, including critical evaluation.
 • SK16. Recording of data and their critical analysis.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn