Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-4524:
Strategic Environmental Manag

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Ms Heli Gittins

Amcanion cyffredinol

This module is designed to provide an understanding of the principles of sustainable development, environmental legislation, environmental auditing and assessment, and green technological development. Specific topics include: • Sustainable development – limits to growth, TEEB, Stern Review, global challenges, RIO+20, global economy, green economy, climate change & resources, behaviour change, corporate social responsibility and socially responsible investment • Environmental monitoring - Environmental legislation – global (e.g. Montreal, Kyoto), Regional, National) • Environmental auditing – EMS, green dragon, ISO14001 • Environmental assessment – SEA, EIA, risk assessment, HIA

Cynnwys cwrs

This module will cover the multi-criteria principles and practice of environmental management, auditing, and assessment; including related policy and legislation. Specific monitoring tools will include Environmental Management Systems and Environmental Impact Assessment;. Real-life examples will be used as case studies to analyse the different techniques including scenarios from many different levels (local, UK, and international) so that comparisons can be made and the validity of systems assessed. The process of collection, collation, analysis, interpretation, and presentation of information in terms of auditing will be explored. The relevance and role of environmental legislation and auditing will be compared between the public and private sector. Issues of corporate social responsibility will be examined through a case study approach. The module will include input from contrasting sources where environmental monitoring, assessment and legislation play a fundamental role.

Meini Prawf

trothwy

The student displays a basic understanding of the principles and practices of environmental management; in addition to the policy and legislative frameworks within which they can operate. Most of the key issues are identified but there may be some omissions or gaps in understanding. Links between theory and practice are not well developed.

da

In addition to the above: the student should demonstrate an understanding of the principles of appropriate monitoring tools and the relevant policy and legislative frameworks within which they operate. They should also display an understanding of how such environmental management requirements influence current practice by private and public bodies. The student is able to evaluate and compare different methods of environmental monitoring tools.

ardderchog

The student demonstrates a comprehensive knowledge of the different aspects of environmental management. There are no major areas omitted and the student demonstrates an ability to critically analyse and evaluate relevant information. Evidence of considerable effort and thought to construct management plans for a given scenario of high standard, demonstrating an excellent grasp of all major issues.

Canlyniad dysgu

 1. Understand environmental and sustainability principles in a business context

 2. Appreciate key environmental policy and legislative issues, and compliance measures

 3. Be able to apply key environmental management and assessment tools

 4. Be able to analyse environmental problems (including data analysis) and opportunities and identify sustainable solutions and improvement programmes

 5. Understand the importance of stakeholder communication as well as how to influence behaviour to effect change within an organisation

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Examination 60
INDIVIDUAL BLOG Policy and Legislation 20
CYFLWYNIAD GRWP Audit 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

Interactive sessions

18
Private study

Minimum of 140 hours non-contact study.

140
Lecture

34 hours of lectures/workshops

34
Group Project

Approx 15 hours practical projects throughout the module

8

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation
 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Appreciate the interdisciplinary and/or reciprocal nature of relationships within the subject area.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Appreciation of the complexity and diversity of processes through the study of relevant systems.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

None

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxx-4524.html

Rhestr ddarllen

Talis reading list

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn