Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-4525:
Green Technologies

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Ms Heli Gittins

Amcanion cyffredinol

• For students to gain an understanding of key energy and resource management activities, including energy generation, waste management, food and water supply, consumer goods (sustainable production and consumption) and their environmental impact. • For students to gain an appreciation of current and emerging green technology solutions to energy and resource management issues and current constraints e.g. grid network, design, engineering, storage, finance, supply and demand • For students to gain an understanding of the Welsh, UK, European and global policy and planning context with regard to green technologies • For students to develop skills in the of use geographical information systems for the assessment of green technology applications and deployment • For students to gain understanding and experience of innovation processes of new green products and processes

Cynnwys cwrs

This module reviews the environmental consequences of key energy and resource management activities, including energy generation, waste management, food and water supply, consumer goods (sustainable production and consumption). It then goes on to consider recent policy initiatives and drivers and examines key green technologies. Specific topics include: • Energy generation & its environmental impact • Innovation and deployment of emerging green technologies • Green technology policies and initiatives • Energy policies and initiatives • Resource management, policies and initiatives – waste management, cradle to grave • Geographical Information Systems (GIS) for green technologies • The contribution of green technologies to sustainable development

Meini Prawf

trothwy

The student displays a basic understanding of the principles and practices of green technologies; in addition to the drivers and constraints on their development. Most of the key issues are identified but there may be some omissions or gaps in understanding. Links between theory and practice are not well developed and the use of GIS in identifying options for green technology potentials and deployment is limited.

da

In addition to the above: the student should demonstrate an understanding of the range and application of appropriate green technologies and the relevant policy and legislative frameworks within which they operate. They should also display the ability to use GIS to identify opportunities and constraints for green technology potentials and deployment. The student is able to evaluate and compare different green technologies and identify their potential applications and limitations.

ardderchog

In addition to the above, the student demonstrates a holistic understanding of the links between existing environmental problems and the structure of the economy, the range of existing and emerging green technologies and the opportunities and barriers to their deployment and uptake. In addition, the student demonstrates competence in the use of GIS as a tool for the spatial identification of opportunities for green technologies. There are no major areas omitted and the student demonstrates an ability to critically analyse and evaluate relevant information. Sound team-working and presentation skills present further evidence of understanding and wider-reading.

Canlyniad dysgu

  1. A critical understanding of current modes of energy generation and global resource management, their associated environmental impacts, and emerging green technology solutions
  1. An in-depth appreciation of the policy and legislative context nationally and globally relating to the development and deployment of green technologies
  1. Proficiency in the application of GIS (Geographical Information Systems) in relation to green technology solutions
  1. Knowledge and experience of green technology development and innovation, or novel application for an existing green technology, and factors determining its uptake by society

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Competitive Tender 40
CYFLWYNIAD UNIGOL Green Technology Options Presentation 30
GWAITH CWRS Green Technology Options Written Report 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
External visit

There will be internal and external visits to see technologies in situ

10
Workshop

The Geographical Information Systems workshops will take place in the computer labs to gain an in depth understanding of how this relates to green technology solutions

8
Seminar

For discussion of material from lectures and visits and preparation for assessments

10
Lecture

The module includes a series of lectures, including several guest lectures from external experts, seminars, workshops, field/site visits, GIS tutorials and one to one tutorials.

12
Private study

For critical thinking, background reading, desk-based research, preparation for contact time and assessment

160

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • PS1 Communication skills, covering both written and oral communication with a variety of audiences
 • PS3 Problem-solving skills, relating to qualitative and quantitative information
 • PS4 Numeracy and mathematical skills, including handling data, algebra, functions, trigonometry, calculus, vectors and complex numbers, alongside error analysis, order-of-magnitude estimations, systematic use of scientific units and different types of data presentation
 • PS5 Information location and retrieval skills, in relation to primary and secondary information sources, and the ability to assess the quality of information accessed
 • PS7 Basic interpersonal skills, relating to the ability to interact with other people and to engage in teamworking
 • PS8 Time management and organisational skills, as evidenced by the ability to plan and implement efficient and effective ways of working
 • PS11 Problem-solving skills including the demonstration of self-direction, initiative and originality
 • PS6 Information technology skills which support the location, management, processing, analysis and presentation of scientific information
 • PS12 The ability to communicate and interact with professionals from other subjects
 • PS13 The ability to make decisions in complex and unpredictable situations
 • PS14 Independent learning skills required for continuing professional development
 • PS15 The ability to think critically in the context of data analysis and experimental design
 • SK1 Are fully conversant with major aspects of chemical terminology
 • SK9 Read and engage with scientific literature
 • SK13. Making oral presentations and writing reports, including critical evaluation.
 • SK14. Attending and participating in discussions with other researchers (for example, colloquia)
 • SK20. Development of generalstrategies including the identification of additional information required andproblems where there is not a uniquesolution.
 • SK22. Development of knowledge and understanding of: ethics,societal responsibilities, environmental impact,sustainability, intellectualproperty, innovation and exploitation ofcommercial opportunities.
 • PS9 skills needed to undertake appropriate further training of a professional nature
 • PS10 other relevant professional skills such as business awareness

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

None

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/dxx-4525.html

Rhestr ddarllen

https://rl.talis.com/3/bangor/lists/DA674BB2-1166-F6EE-738A-B5BE50072F33.html?lang=en

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn