Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl ONS-1001:
Environmental data & analysis

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Ocean Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Martin Austin

Amcanion cyffredinol

To develop in students an understanding of the fundamental skills required by natural scientists to measure, map and quantify the environment in which they work. This includes the key concepts of the scientific method, experimental design, mapping, basic mathematical manipulations, statistical analysis and time series analysis.

Cynnwys cwrs

This module concentrates on providing students with the basic skills for Natural Scientists, which focus on measuring, mapping and quantifying the environment. The course relies heavily on computer-based material and so the student also learns how to use and evaluate on-line information, as well as how to converse, discuss and learn via the Blackboard virtual learning environment.

The module begins by focusing on the scientific method, hypothesis setting and testing; these lead into the fundamental ideas concerning experimental design. Further topics include:

 • Introduction and description of distributions within scientific data
 • Ideas of probability
 • Unit systems, decimal places, orders of magnitude used in science
 • Mapping and spatial analysis techniques: maps, charts, contours, accuracy & precision.
 • Data analysis and manipulation using Excel
 • Time series analysis using Matlab
 • Graphing of linear systems
 • Coping with non-linearity in nature (logs etc.)
 • Examples of statistical tests: parametric versus non-parametric
 • Statistical tests using SPSS
 • Tests for difference: t-tests and ANOVA
 • Tests of association: regression and correlation

Meini Prawf

trothwy

A threshold student should have a basic knowledge of the scientific method, have a basic ability to quantitatively manipulate datasets using a range of fundamental mathematical tools, have a basic ability to apply and interpret spatial and temporal datasets and be able to use and interpret statistical tests.

da

A good student should competent at quantitatively manipulating datasets using a range of fundamental mathematical tools, have a good ability to apply and interpret spatial and temporal datasets and be able to confidently use and interpret statistical tests.

ardderchog

An excellent student should have a sophisticated knowledge of quantitatively manipulating datasets using a range of fundamental mathematical tools, have an advanced ability to apply and interpret spatial and temporal datasets and be highly skilled in the use and interpretation of statistical tests.

Canlyniad dysgu

 1. Apply appropriate temporal analysis techniques to data and correctly interpret the outputs

 2. Show understanding of units of measure and dimensional analysis

 3. Have a sound grasp of basic numerical manipulation techniques

 4. Be able to use mathematical and graphical techniques to describe scientific phenomena

 5. Apply appropriate data analysis and statistical techniques to scientific data using Excel, Matlab and SPSS computer packages and correctly interpret the outcomes

 6. Have an awareness of how to plan and conduct a simple experiment with appropriate regard to design and analysis issues

 7. Apply appropriate spatial analysis techniques to data and correctly interpret the outputs

 8. Develop an understanding of the scientific method to develop ideas, make observations, and set and test hypotheses

 9. Be able to communicate the results of environmental scientific investigations to an appropriate audience

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ADDRODDIAD Fieldwork and data analysis scientific report 30
PRAWF DOSBARTH T1 - Scientific method and hypothesis testing midterm 20
PRAWF DOSBARTH T2 - Data analysis 1 - numeracy, Excel, distributions 30
PRAWF DOSBARTH T3 - Time series analysis and Matlab skills OR Tests for difference 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Online information resources (1 information pack per week)

20
Workshop

Computer practicals

8
Lecture

Theory of mapping and measuring techniques

27
Individual Project

Supervised data analysis and write-up of subject-specific fieldwork exercise

10
Practical classes and workshops

Practical and laboratory exercises - mapping, surveying, sediments

13
Private study

(Approx. 6 hours per week.) Private self-study utilising the directed reading materials, and reinforcement of lecture, workshop and project materials.

114
Fieldwork

Fieldwork activity to collect appropriate data to map and measure the environment

8

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: