Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ONS-4004:
Advanced Research Skills

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Ocean Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Sarah Zylinski

Amcanion cyffredinol

Scientists are required to consider a range of issues including Health and Safety, ethics and data analysis when planning experiments and surveys. This module will provide students with knowledge of relevant Health and Safety and Environmental legislation, and case studies will be used to demonstrate techniques of hazard assessment and risk control. Students will learn about the principals of experimental design and some widely applicable techniques of data analysis. This fundamental knowledge will be complemented by consideration of more specialised analytical techniques relevant to particular fields of research.

Cynnwys cwrs

The course will cover the duties of employees and employers under relevant Health and Safety and environmental legislation and consider strategies of waste reduction and management. Training will be given in identifying a wide range of biological, chemical and physical hazards and hierarchical strategies of risk control. Students will consider a number of relevant case studies to enhance their ability to carry out suitable and sufficient risk assessments. Work related upper limb disorders, associated with improper use of DSE , will be described and training given in how to carry out DSE assessments. All students will follow a core program of lectures that will provide training in techniques of experimental design and analysis that are applicable to a wide variety of situations. In addition, students will have the option to consider specialised techniques of data analysis relevant to their chosen field of study; for example the use of R for graphing and statistical analysis. Students will undertake online tests, participate in poster sessions, and analyse an advanced data set and present a written scientific paper to report the review of literature, development of hypotheses, analysis of results and conclusions drawn.

Meini Prawf

trothwy

Perform an adequate DSE assessment, be able to identify the most obvious hazards associated with scientific experiments and suggest some control measures. Be aware of relevant H&S and environmental legislation. Sound working knowledge of data handling and analysis techniques with the ability to apply the techniques to a range of straightforward situations. Superficial consideration of experimental design and logistics when undertaking scientific surveys, resulting in incomplete fulfilment of the brief. Sound but fairly limited data analysis, presentation and discussion of results.

da

Understand risks associated with the use of a poorly set up DSE workstation and perform an adequate DSE assessment. Be able to identify most of the major hazards associated with scientific experiments and suggest some control measures. Have a basic knowledge of relevant H&S and environmental legislation. In depth knowledge of data handling and analysis techniques with sufficient understanding to apply appropriate techniques to a wide range of datasets. Careful consideration of experimental design and logistics when undertaking scientific surveys of sampling, resulting in fulfilment of the majority of the brief. All data analysed and presented in a logical and clear manner with adequate discussion of results in relation to other relevant published literature.

ardderchog

Understand risks associated with the use of a poorly set up DSE workstation and perform an adequate DSE assessment. Be able to identify virtually all of the major hazards associated with scientific experiments and apply a hierarchical approach to risk control. Have a sound working knowledge of relevant H&S and environmental legislation. Thorough knowledge of data handling and analysis techniques with sufficient understanding to apply the most appropriate techniques to a wide range of complex datasets. Thorough consideration of experimental design and logistics when undertaking scientific surveys, resulting in complete fulfilment of the brief. All data analysed using the most appropriate techniques and presented in a concise and easy-to-follow manner with excellent and imaginative discussion of results in relation to other relevant published literature.

Canlyniad dysgu

 1. Understand their duties under relevant Health and Safety and environmental legislation

 2. Assess the suitability of DSE workstations

 3. Prepare suitable and sufficient risk assessments

 4. Understand a variety of univariate and multivariate statistical tests and in what circumstances they could be appropriately used.

 5. Understand the link between hypotheses and appropriate experimental design and statistical approach.

 6. Choose, apply and interpret appropriate techniques for analysing a variety of data sets

 7. Effectively communicate the results of scientific surveys

 8. To communicate verbally details about a given statistical test/approach, including the assumptions of the data, examples of scenarios where it may be applicable to use such a test, and comparisons with other similar experimental approaches.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Statistics Test 20
Experimental design poster & presentation 30
Data analysis and presenting results 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

6 x 1 hour lectures and case studies sessions

6
Practical classes and workshops

5 x full day statistics workshops

30
Workshop

2 x 4 hour Experimental design and data consideration workshops

8
Private study 148
Workshop

1 x 8 hour H&S workshops

8

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Develop and identify research question(s) and/or hypotheses as the basis for investigation.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

None

Rhestr ddarllen

Field, A. 2009. Discovering Statistics using SPSS, 3rd edition. Sage Publications. Hard copies and ebook available from the library.

Dytham, C. 2011. Choosing and Using Statistics; A Biologist's Guide, 3rd edition. John Wiley and Sons. Hard copies and ebook available from the library.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: