Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl OSX-1003:
Earth, Climate & Evolution

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Ocean Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Margot Saher

Amcanion cyffredinol

1 To present the controlling factors that determine environmental change on geological time scales. 2. To examine the properties of the rocks of the earth and their use as evidence of environmental change. 3. To introduce basic geological paradigms and concepts for reconstruction of earth history. 4. To present the major events in the temporal evolution of the Earth's environment and their relation to biological evolution

Cynnwys cwrs

An exploration of environmental change, including climate change, and its impacts on biological evolution on geological time scales. An introduction to the geological tools and techniques used to decipher and interpret the geological and fossil records. The module examines how the earth works: tectonics, climate, the sedimentary cycle, sea level change. It begins with earth structure and plate tectonics and an introduction to climate and climate change. Then a survey of the materials of the earth – the formation and properties of igneous, sedimentary, and metamorphic rocks and the evidence they provide for environmental change over geological time. The significance of the fossil record and its importance for understanding evolution. Major events in earth history: e.g. its origin, the origin of life, evolution of bacteria and multicellular organisms, significant biological changes from the late Precambrian to the Quaternary, major climate and eustatic events in geological history, etc. There is emphasis on Quaternary changes - climatic cycles and anthropogenic impacts - since these still resonate in the present day environment.

Meini Prawf

trothwy

Basic knowledge based on directly taught programme; basic understanding of geological paradigms, concepts and principles; basic ability to use geological materials and evidence in the laboratory and field to formulate and test hypotheses on environmental change and biological evolution; basic knowledge of climate and climate change

da

Good knowledge based on directly taught programme; good understanding of geological paradigms, concepts and principles and their application; good ability to use geological materials and evidence in the laboratory and field to formulate and test hypotheses on environmental change and biological evolution; good knowledge of climate and climate change

ardderchog

Excellent knowledge based in part on wider reading; excellent understanding of geological paradigms, concepts and principles and their application; excellent and creative ability to use and to integrate geological materials and evidence in the laboratory and in the field to formulate and test hypotheses on environmental change and biological evolution

Canlyniad dysgu

  1. Understand how environment and climate have changed in the geological and recent past and how this contributes to the debate on environmental issues and future climate change
  1. Make simple observations in the laboratory and field to identify rock types, geological processes and geological history
  1. Understand how geological, climatic and eustatic events influence biological evolution and human activity
  1. Understand the essential properties of the major rock types of the earth and the processes that form them
  1. Use geological material and evidence in the laboratory to formulate and test hypotheses about ancient environments and geological history
  1. Understand the principle processes which govern the earth's environment on various temporal and spatial scales
  1. Understand and apply geological concepts and principles, within a plate tectonics paradigm, to interpret the geological record
  1. Synthesise and evaluate geological evidence to identify the main events in the physical, chemical and biological evolution of the earth

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Stratigraphic Palaeontology 20
Exam 60
Rocks and Minerals Practical 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Private study

168
Lecture

2 one-hour lectures per week

20
Practical classes and workshops

2 three-hour practical sessions

6
Fieldwork

2 three-hour field trips

6

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Field work clothes needed for field trips

Rhestr ddarllen

Earth by Press and Siever

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: