Modiwl OSX-2004:
Estuary & Shelf Sea Processes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Ocean Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Thomas Rippeth

Amcanion cyffredinol

For most people, their nearest stretch of salt water is either in an estuary or a shelf sea. These relatively shallow water bodies provide us with transport links, recreation, food and mineral resources. Accordingly, they are also areas of significant human influence. They play host to a unique set of processes which determine the nature of the water column structure and hence exchange between the terrestrial environment and the ocean. This module introduces the physical, chemical and sedimentary processes occurring in shelf seas and estuaries which unlie models for the management of these important systems.

Cynnwys cwrs

This course introduces the fundamental processes occurring in shelf seas and estuaries and examines the relationship between physics, chemistry and sediments. Topics covered include: air-sea interaction (heat, gases etc) water column structure: seasonal stratification and mixing inputs of fresh water at the coast and estuarine circulation movement of sediments in shelf seas and estuaries the behaviour of nutrients and other chemicals in the estuarine environment how these processes interact to affect water quality and influence the management of estuaries by man palaeo-oceanography of shelf seas The course is taught through lectures, laboratory and computer practicals and a field course.

Meini Prawf

trothwy

Partial understanding of basic principles of shelf sea and estuarine physics Basic appreciation of the principles of estuarine and shelf sea sedimentation processes Basic knowledge of the source, cycling and fate of nutrients and other chemicals in estuaries Basic understanding of the palaeo-oceanography of shelf seas

da

Clear understanding of basic principles of shelf sea and estuarine physics Clear appreciation of the principles of estuarine and shelf sea sedimentation processes Comprehensive knowledge of the source, cycling and fate of nutrients and other chemicals in estuaries Good understanding of the palaeo-oceanography of shelf seas

ardderchog

Thorough understanding of basic principles of shelf sea and estuarine physics Highly developed appreciation of the principles of estuarine and shelf sea sedimentation processes Thorough knowledge of the source, cycling and fate of nutrients and other chemicals in estuaries Highly developed understanding of the palaeo-oceanography of shelf seas

Canlyniad dysgu

 1. Appreciate how physical, chemical, geological and biological processes interact to affect water quality and influence the management of estuaries by man

 2. Demonstrate an understanding of the way that stratification forms and is destroyed in shelf seas and estuaries, and a knowledge of fronts that lie between stratified and mixed water

 3. Demonstrate an understanding of the principal chemical processes in shelf seas and estuaries, and how these are related to physical forcing.

 4. Demonstrate an understanding of the role of the suspended and seabed sediments in shelf seas and estuaries and the processes which control sediment suspension and transport

 5. Appreciate sources, sinks and cycles of nutrients and other chemicals in estuaries.

 6. Master some simple laboratory techniques to assess chemical distributions in estuaries.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Heating & Stirring Numerical Modelling Exercise

Online test to follow-up from class based introduction to numerical modelling of the positions of shelf sea fronts.

15
GWAITH CWRS Online test: Estuarine Chemistry

Online test to follow up on lab based marine bio geochemistry exercises.

15
GWAITH CWRS Sediment transport

Online test assessing a lab based instrumentation workshop and computer based data analysis exercise.

15
ARHOLIAD Exam

Exam to test full range of learning outcomes.

40
GWAITH CWRS Estuaries and Estuarine Flushing

Online test to assess a computer based practical examining key characteristics of estuarine circulation.

15

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 171
Lecture

Two 1 hour lectures per week

17
Practical classes and workshops

Four 3 hour practicals covering the physics, chemistry and sedimentology of estuaries and shelf seas. These include student led numerical modelling studies, numerical problem solving, lab based chemical experiments and geoscience work.

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: