Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DDL-4545:
Tropical Forestry Study Tour

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Trefnydd: Dr James Walmsley

Amcanion cyffredinol

To visit and observe a range of tropical field sites of diverse forest structure, land use and management practices; ii) to meet in-country experts and local people to understand local cultures and their dependency on the forest resource; iii) to introduce the key social and political influences on the management of natural resources by different groups of people in particular environmental contexts; iv) participate in group discussions about the issues raised during visits; v) to develop a critical and analytical attitude to the natural and managed environment; vi) to develop skills in designing, executing and writing up a research project.

Cynnwys cwrs

A two-week field course to an environmentally diverse area. This will alternate between various countries endowed with tropical forest resources, such as Uganda, Ghana and others, in collaboration with host country organisations and universities.
Students will visit a variety of sites which demonstrate a range of natural and managed vegetation, and a range of conservation and sustainability issues. Some of these will involve meeting and discussion with local experts. In the second week, students will work in small teams on a project evolved in discussion with the teaching staff.

Meini Prawf

ardderchog

Grades A- to A**: Sound knowledge of subject and ability to pull together various elements of the course material and other material succinctly and perceptively. Evidence of substantive background reading. Lively, frequent and pertinent contributions to group discussions. Ability to write perceptive and well-argued reports, peer review the work of others in a critical and constructive manner, and work very effectively as part of a team in the execution of a small research project.

da

Grades B- to B+: Sound knowledge of subject and ability to write descriptive accounts of the key topics covered in the Study Tour. A sound multidisciplinary approach to a range of issues. Ability to contribute constructively to debate, ability to write well-argued reports, peer review the work of others and work effectively as part of a team in the execution of a small research project. Structured, accurate and relevant description. Detailed quantification and sound level of critical evaluation expected.

trothwy

Grades C- to C+: Basic knowledge of subject and ability to write descriptive accounts. Basic knowledge of the key topics covered in the Study Tour. A basic multidisciplinary approach to a range of issues. Ability to contribute constructively to debate, ability to write reports, peer review the work of others and work effectively as part of a team in the execution of a small research project. Structured, accurate and relevant description. Some quantification and basic level of critical evaluation expected.

Canlyniad dysgu

 1. Capacity to critically examine and discuss online a range of scientific and non-scientific literature relevant to the host country and the theme of the study tour.

 2. Ability to draft a research concept note remotely and peer review the research ideas of others.

 3. Ability to conduct primary research in a tropical forestry context, both individually and as part of a group effort.

 4. Ability to collaborate with others in order to produce a research report formatted according to the requirements of a peer-review journal.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Multiple Choice / Multiple Answer Questionnaire 10
Peer review of concept note 20
Reflective diary entry 20
Group Research Article 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 

Prior to study tour, via Blackboard: Guided reading, with weekly discussion forum questions exploring the literature and generating discussion and interest in the Tropical Forestry Study Tour. Allocation of students into groups according to their area of interest, and guidance in the construction of a research concept note, with support from a 'group mentor' (a member of the teaching team). Introduction to the process of peer review. Self-study.

40
Fieldwork

In-country: Visits to a wide range of sites to understand the nature, management and use of the tropical forest resource.

50
Study group

Post study tour, via Blackboard, email and other methods of remote communication (googledocs, dropbox, etc): Self-study in the same groups to produce a research report formatted according to the requirements of a peer-review journal, with guidance provided by 'group mentor'.

60
Study group

Group-based primary research on the study tour with the guidance of a 'group mentor' (a member of the teaching team). Introduction to the process of preparing an article for publication in a peer-review publication.

50

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.
 • Collect and record data generated by a diverse range of methods.
 • Demonstrate awareness of the importance of risk assessment and relevant legislation

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Students will need to finance their return travel from their country of residence (cost dependent on where they travel from), as well as their in-country costs (typically £500 - £800), plus the costs of any vaccinations, visas etc. Funding from the Commonwealth Scholarship Commission pays for the costs for the majority of students, who are in receipt of scholarships which cover these costs. Only self-funded students need to find funds.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/ddl-4545.html

Rhestr ddarllen

do be developed (the reading list for the discontinued module, DXX-4519 will be almost identical to the reading list for this module)

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: