Cyhoeddi mai George Meyrick yw Canghellor newydd Prifysgol Bangor

George Meyrick yw Canghellor newydd y Brifysgol.George Meyrick yw Canghellor newydd y Brifysgol.Cyhoeddwyd mai George Meyrick yw Canghellor newydd Prifysgol Bangor.  Mae'n olynu'r Arglwydd Elis-Thomas a roddodd y gorau i'r swydd yn gynharach eleni.

Ef yw'r deuddegfed i ddal y swydd seremonïol hon yn y brifysgol, a bydd yn gwasanaethu am gyfnod cychwynnol o bum mlynedd.

Graddiodd George Meyrick o brifysgol Caergrawnt, mae'n gyfreithiwr yn arbenigo ym maes yr amgylchedd, ac ef sydd i etifeddu teitl  8fed Barwnig Hinton Admiral.  Mae wedi sefydlu nifer o fusnesau sy'n gweithredu ym maes yr amgylchedd ac ef yw Cadeirydd Gweithredol grŵp teulu Meyrick, sy'n gasgliad o fusnesau a daliadau tir. Mae Ystâd Bodorgan ar Ynys Môn yn rhan bwysig o hyn. 

Swyddogaeth y Canghellor yw bod yn lladmerydd i'r brifysgol a chyflawni nifer o ddyletswyddau seremonïol pwysig, yn cynnwys Seremonïau Graddio a chynrychioli'r brifysgol mewn gwahanol ddigwyddiadau.

Fe wnaeth y brifysgol groesawu Mr Meyrick yn swyddogol fel Canghellor yn ystod ei seremonïau graddio Rhagfyr yr wythnos ddiwethaf. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2017