Llysieufa unigryw i hyfforddi cadwraethwyr planhigion y dyfodol

Dr Colin Clubbe, Dr Sophie Williams, Darlithydd Cadwraeth Planhigion, Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu & Addysgu a Nigel Brown, Curadur Gardd Fotaneg Treborth.Dr Colin Clubbe, Dr Sophie Williams, Darlithydd Cadwraeth Planhigion, Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu & Addysgu a Nigel Brown, Curadur Gardd Fotaneg Treborth.Un o'r adnoddau sydd i'w darparu i fyfyrwyr yn astudio cwrs newydd mewn cadwraeth planhigion ym Mhrifysgol Bangor yw 'llysieufa' unigryw, sef llyfrgell gyfeiriadol o blanhigion, yn cynnwys rhai samplau a gasglwyd mor bell yn ôl a'r ddeunawfed ganrif. 

Nod y cwrs MSc newydd yw unioni'r prinder arbenigwyr sydd eu hangen i ddiogelu ein hadnoddau planhigion at y dyfodol.  Mae hyn mewn ymateb i gydnabyddiaeth gynyddol bod dirywiad mewn cyfleoedd hyfforddi yn y gwyddorau botanegol dros y ddau ddegawd diwethaf wedi arwain at brinder gwyddonwyr gyda sgiliau a gwybodaeth ym maes cadwraeth planhigion. 

Yn ogystal â'r llysieufa, bydd y Brifysgol yn defnyddio Gardd Fotaneg Treborth a gorsaf ymchwil Henfaes fel adnoddau i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o gadwraethwyr planhigion.   Bydd arbenigwyr cadwraeth a botaneg adnabyddus y Brifysgol yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth yn dysgu ar y cwrs, a bydd arbenigwyr blaenllaw o bob rhan o Brydain yn ymuno â hwy, yn cynnwys rhai o sefydliadau fel Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Plantlife International, Botanic Gardens Conservation International a'r Royal Botanic Gardens, Kew. Caiff elfen ryngwladol ei chynnwys drwy bartneriaeth a ffurfiwyd yn ddiweddar rhwng y Brifysgol a Gardd Fotaneg Xishuangbanna yn China. 

I lansio'r cwrs newydd bu Dr Colin Clubbe o'r Royal Botanic Gardens, Kew yn rhoi sgwrs ar 'Plant Conservation in the UK Overseas Territories' ddydd Gwener, 28 Mawrth. 

Bu Dr Sophie Williams yn dangos adnoddau dysgu'r llysieufa, a fydd yn cael ei digideiddio.Bu Dr Sophie Williams yn dangos adnoddau dysgu'r llysieufa, a fydd yn cael ei digideiddio.Dywedodd Dr Colin Clubbe: "Bydd y cwrs hwn yn cael effaith wirioneddol fyd-eang ym myd cadwraeth planhigion. Rwyf  wedi cael fy ysbrydoli gan ansawdd ac egni myfyrwyr presennol Bangor, a fydd ymhlith y rhai s a fydd yn gallu elwa o'r cwrs ardderchog."

Roedd gweithgareddau'r lansio hefyd yn cynnwys cyfle i weld y llysieufa yn Amgueddfa Byd Natur y Brifysgol yn Adeilad Brambell gan bod y wybodaeth yno ar fin cael ei digideiddio fel y bydd ar gael yn hwylusach i bawb yn Gymraeg a Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014