Menter newydd arloesol gan lyfrgelloedd yn ennill gwobr y "Times Higher Education"

Mae Gwasanaethau Llyfrgell ac Archifau PrifysgoFlora Lewis (ar y dde eithaf) o wasanaeth Llyfrgelloedd ac Archifau efo aelodau WHELF eraill a'u gwobr.: Diolch i Times Higher Education am gael ddefnyddio'r llun.Flora Lewis (ar y dde eithaf) o wasanaeth Llyfrgelloedd ac Archifau efo aelodau WHELF eraill a'u gwobr.: Diolch i Times Higher Education am gael ddefnyddio'r llun.l Bangor newydd ennill yr "Outstanding Library Team Award" yn y "Times Higher Education Leadership and Management Awards" 2015, ynghyd a phartneriaid eraill yn Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF).  Mae aelodau WHELF yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, pob prifysgol yng Nghymru, llyfrgelloedd GIG Cymru, y Brifysgol Agored yng Nghymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae gwobrau'r "Times Higher Education" bellach yn eu seithfed flwyddyn ac maent yn cydnabod arweinyddiaeth a rheolaeth ragorol yn sefydliadau addysg uwch y DU.  Mae'r tîm yn falch iawn o fod yn rhan o'r project arobryn hwn, sef partneriaeth arloesol i greu system reoli llyfrgell a chanfod adnoddau i'r wlad gyfan. Yn y pen draw, rydym yn gobeithio y bydd defnyddwyr yn gallu gweld a benthyca deunydd o bob llyfrgell addysg uwch yng Nghymru wrth i'r gwasanaethau ffisegol a digidol gael eu trawsnewid. Mae'r system eisoes ar waith gan y grŵp cyntaf o lyfrgelloedd a bydd Prifysgol Bangor yn rhoi'r system newydd ar waith yr haf nesaf.

Disgrifiodd y beirniaid broject WHELF fel "project uchelgeisiol sy'n dangos llawer o ymddiriedaeth, y gallu i ddatblygu gweledigaeth ar y cyd a sicrhau cydweithio a chysondeb traws sefydliadol aruthrol". "Yn ogystal ag arbed costau caffael a chostau rhwydweithiau mewnol, bydd y bartneriaeth yn ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr ddod o hyd i ddeunydd a defnyddio deunydd ym mhrifysgolion Cymru, y Llyfrgell genedlaethol a llyfrgelloedd eraill," meddai’r panel.

Dywedodd Sue Hodges, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd ac Archifau ym Mhrifysgol Bangor a dirprwy gadeirydd WHELF: "Rwy'n falch dros ben bod Gwasanaethau Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor wedi cyfrannu mor helaeth at ddatblygiad y project hwn. Mae holl lyfrgelloedd WHELF wedi ymrwymo i gydweithio er mwyn sicrhau bod ein casgliadau ar gael i'n cymunedau i gyd at ddibenion dysgu, addysgu ac ymchwil. Mae'n broject gwirioneddol gydweithredol i Gymru gyfan ac rydym i gyd yn hynod falch ohono."

Cyllidwyd project WHELF trwy Jisc a CyMAL (Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru) a dyma'r project cyntaf o'i fath ym maes addysg uwch yn y DU.

Hwyluswyd y project gan Brifysgol Caerdydd a gadeiriodd y gweithgor a'r grŵp llywio. Mae'r broses wedi bod yn un wirioneddol gydweithredol ac mae pob un o'r llyfrgelloedd wedi cyfrannu'n llawn ati. O ystyried pellter y llyfrgelloedd oddi wrth ei gilydd, mae hyn wedi golygu cynnal cyfarfodydd dros fideo gynhadledd a rhannu gofod ar-lein i greu a chadw dogfennaeth angenrheidiol. 

Meddai cadeirydd WHELF, Aled Gruffydd Jones (Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru) bod "y wobr yn dyst i'r cydweithio rhagorol a gafodd ei feithrin rhwng llyfrgelloedd mewn sefydliadau gwahanol iawn ledled Cymru. Mae'r ymddiriedaeth a'r parch sy'n sylfaen i'r project yn mireinio'r gwasanaeth rydym yn ei gynnig i'n defnyddwyr ac yn lleihau costau ond mae hefyd yn sylfaen gref i gydweithio pellach yn y dyfodol."

Dewiswyd yr enillwyr gan banel o feirniaid oedd yn cynnwys Alison Johns, Prif Weithredwr y "Leadership Foundation for Higher Education", David McBeth, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfnewid Gwybodaeth ac Ymchwil ym Mhrifysgol Strathclyde a Maja Maricevic, Pennaeth Addysg Uwch yn y Llyfrgell Brydeinig.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2015