Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Penodi Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol

Mae Prifysgol Bangor wedi penodi'r Athro Robert Rogers fel Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol yn yr Ysgol Seicoleg. Bydd yr Athro Rogers yn ymuno â'r gyfadran o Brifysgol Rhydychen, yn ystod 2013. Mae’r Athro Rogers yn arbenigwr blaenllaw y byd ym meysydd rheolaeth wybyddol a gwneud penderfyniadau, a bydd yn arwain sefydlu ym Mangor, labordy newydd yn Seicoffarmacoleg (Psychopharmacology).

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r Athro Rogers wedi bod yn cynnal ymchwil i'r swbstradau nerfol a neurocemegol o emosiwn (ac afresymolaeth) gwneud penderfyniadau mewn cyd-destunau di-gymdeithasol a chymdeithasol. Yn ddiweddar, mae wedi ymestyn gwaith yma yn y mecanweithiau niwral sy'n sail i anhwylderau seicolegol megis problemau gamblo ac anhwylder deubegynol. Mae hyn yn cynnwys astudio rôl y serotonin a dopamin mewn shifftiau ymddygiad rhwng hela-risg ac osgoi-risg, a swbstradau niwral o ragfarnau gwybyddol mewn ymddygiad gamblo, fel hela-colledion. 
 

 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2012