Prifysgol Bangor yn cyrraedd y rownd gyn-derfynol yn University Challenge

Mae tîm Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at gystadlu yn rownd gynderfynol ‘University Challenge’, y sioe gwis fwyaf heriol ar y teledu.  Byddant yn herio Prifysgol Manceinion yn y rhaglen i’w ddarlledi nos Lun 22 Ebrill  am 8.00 ar BBC2

Meddai Antony Butcher, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor: “Mae’n hollol anhygoel! Mae dros 10 mlynedd ers i Brifysgol Bangor gyrraedd y rownd gynderfynol, a gallai ddim bod yn falchach o’r Tîm. Mae ein Tîm wedi profi eu hunain at sioe gwis caleta' r wlad ac wedi profi eu bod ymysg y pedwar gorau yn y wlad. A alle nhw fynd yn bellach? Dwi’n sicr y bydd pawb yn ymuno efo fi wrth wylio’r rhaglen i ganfod!”

Rydym yn gobeithio y bydd ein myfyrwyr yn gwylio ac yn cefnogi lle bynnag y bônt a bod

Gwelwyd y tîm yn curo tîm Coleg y Brenin, Prifysgol Caergrawnt ar y rhaglen, sydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 eleni, ar Ddydd Llun Ebrill 8.

Meddai Capten y Tîm, Nina Grant:“Mae hyn wedi bod yn brofiad anhygoel, ’doedd yr un ohonom yn sylweddoli wrth gychwyn y byddem yn cyrraedd  mor bell ond rwy’n credu bod  gan aelodau’r tîm ystod eang o wybodaeth.”

Dyddiad cyhoeddi: 4 Ebrill 2013