Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn esbonio i wylwyr Coast pam ein bod yn cael dau lanw

Bydd Dr Tom Rippeth  o Ysgol Gwyddorau Eigion enwog Prifysgol Bangor yn ymddangos  y gyfres newydd o’r rhaglen hynod o boblogaidd Coast ar BBC 2 ddydd Sul 10 Mehefin am 9pm.

 Dr Tom Rippeth a Cyflwynydd Coast, Nicolas Crane Dr Tom Rippeth a Cyflwynydd Coast, Nicolas CraneMae’r gyfres newydd o’r rhaglen boblogaidd hon yn dra gwahanol, gan ddilyn thema  araf gyfer pob rhaglen yn hytrach na rhan o’r arfordir.  Yn y rhaglen, mae Dr Rippeth yn esbonio i’r cyflwynydd Nicolas Crane, beth sy'n achosi’r llanw o amgylch ein harfordir, a pham y mae ystod y llanw’n amrywio o le i le.
 
Dywedodd: "Roedd yn hwyl gweithio gyda gwneuthurwyr y rhaglen ac rwy'n edrych ymlaen at weld yr effeithiau graffeg gyfrifiadurol y maent wedi defnyddio i ddangos sut mae’r llanw’n symud ac yn newid o amgylch ein harfordir gan ddibynnu ar natur y lan y môr.”

Mae Dr Rippeth yn Ddarllenydd mewn Eigioneg Ffisegol yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion. Mae ei ymchwil yn cynnwys astudio sut y mae dyfroedd gwahanol o fewn ein cefnforoedd yn cymysgu.

Mae'n esbonio: "Er bod moroedd ysgafell gyfandirol yn gyfran fechan o arwynebedd  moroedd y byd, maent yn ardaloedd o weithgarwch ffisegol a biolegol dwys. Ffocws fy ymchwil yw nodi a deall beth sy'n digwydd pan mae dyfroedd o grynodiadau a thymheredd gwahanol yn cwrdd â'i gilydd neu’n cymysgu. Mae deall y prosesau hyn a'u dehongli yn gywir yn effeithio ar ba mor gywir yw canlyniadau ein modelau hinsawdd byd-eang. "

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2012