Prifysgol yn cefnogi Pythefnos Masnach Deg 2015


Mae Prifysgol Bangor yn gwahodd staff, myfyrwyr a’r gymuned leol i ddathlu Pythefnos Masnach Deg 2015 ac i ddewis cynhyrchion sy'n newid bywydau.

Eleni, mae'r Brifysgol a Grŵp Masnach Deg Cymunedol Bangor wedi dod at ei gilydd i roi cyfres o ddigwyddiadau ymlaen yn ystod y pythefnos i atgoffa pawb o'r gwahaniaeth dramatig mae Masnach Deg yn gwneud o gwmpas y byd a'r effaith gadarnhaol mae’n ei gael.

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu ar y cyd fel Rygbi Masnach Deg, Ffair Masnach Deg cystadleuaeth Pobi, Cwis a noson ffilm fawreddog Masnach Deg a bydd rhai nwyddau Masnach Deg ar gael yng Ngorymdaith a gwasanaeth Gŵyl Dewi Bangor yn y Gadeirlan ar y 1af o Fawrth.

Meddai Dr Einir Young, Pennaeth Datblygiad Cynaliadwy, ar ran y Grŵp:

“Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i Fasnach Deg, mae gennym statws Masnach Deg a Pholisi Masnach Deg sy'n ymrwymo i sicrhau bod nwyddau Masnach Deg ar gael i'w prynu yn holl siopau ac ardaloedd arlwyo’r campws ac i ehangu argaeledd cynhyrchion Masnach Deg lle mae’n bosib. Mae bod yn Brifysgol Masnach Deg a hyrwyddo Masnach Deg yn bwysig i’n hymrwymiad i greu Prifysgol Cynaliadwy.

“Mae prynu Masnach Deg yn un o’r dewisiadau llai annod y gallwn ei gymryd fel unigolion. Mae’n gyrru neges bwysig i fusnesau nad ydym yn fodlon ddioddef annhegwch; nad ydym eisio i bobol na’r amgylchedd cael eu trin yn wael dim ond er mwyn i ni allu prynu nwyddau rhad. Ymunwch â

Phrifysgol Bangor wrth wneud dewis masnach deg ble bynnag y bo modd er lles gwledydd sy'n datblygu ar draws y byd.”

 

DIGWYDDIADAU

Dydd Mawrth 24 Chwefror

Bri i Fasnach Deg

Drwy’r dydd, Siop Ffridd & Academi

Newidiwch eich hen hwdi am hwdi newydd Masnach Deg Bangor a chael 10% i ffwrdd! Bydd yr holl ddillad a roddir yn mynd i elusen leol.

 

Dydd Mercher 26 Chwefror

Canlyniad Etholiad UM a Coctels a Moctels

Bar Uno

 

Dydd Sadwrn 28 Chwefror

Rygbi Masnach Deg

Gêm Cymru v Ffrainc 6 Gwald gyda danteithion Masnach Deg

Bar Uno, 6pm

 

Dydd Sul 1 Mawrth

Pared a Gwasanaeth Gwyl Ddewi Bangor

Pared yn dechrau am 11.30 yn Maes Parcio stryd James ac yna ymlaen I’r gadeirlan

11.30-2.30

 

Dydd Llun 2il Mawrth

Cwis Masnach Deg

Bar Uno, 7.30

 

Dydd Mercher 4 Mawrth

Ffair Masnach Deg

Cyntedd Prif Adeilad y Celfyddydau 1-4pm

 

Dydd Iau 5 Mawrth

Methu Coginio – Gwneud Brownies Siocled Masnach Deg

Reichel, 7pm

 

Dydd Iau 5 Mawrth

Noson Ffilm Mawreddog Mashnach Deg

Ystafell Gyffredin Braint, Garth, Bryn Eithin Ol-Radd 8pm

 

Dydd Sadwrn 7 Mawrth

Cystadleuaeth Pobi a Bore Coffi Masnach Deg

Capel Penuel, 10am

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2015