Profi Diwylliannau’r Byd

Bydd myfyrwyr lleol a rhyngwladol yn gwisgo amdanynt i berfformio neu i gynnal gweithgareddau sy’n rhoi cipolwg ar eu diwylliant cynhenid mewn gŵyl ryngwladol sydd i’w chynnal ym Mhrifysgol Bangor ddydd Sadwrn 30 Tachwedd.

Maent  wedi eu gwahodd i gymryd rhan mewn gorymdaith a pherfformiadau  sy’n rhan o Profi Diwylliannau’r Byd, digwyddiad sy’n addo blas ar wahanol ddiwylliannau,  ac a drefnwyd gan Gymdeithas Gogledd Cymru ar gyfer Integreiddio Amlddiwylliannol.

Mae’r diwrnod yn dechrau gyda chroeso ffurfiol gan Faer Bangor ac Is-Ganghellor y Brifysgol am 11am. Bydd y diwrnod wedyn yn parhau gyda rhaglen lawn o weithgareddau a gweithdai, gan gynnwys cyfleoedd i flasu ‘Dulliau coginio Rhyngwladol’ yn ogystal â Seremonïau  Te Tsieineaidd a Japaneaidd, cael gwneud barcud,  a rhoi cynnig ar origami a chaligraffi a mwynhau perfformiadau cerddoriaeth a dawns, a chelf a chrefft.

Mewn neges o gefnogaeth ar gyfer y digwyddiad, dywedodd Jeff Cuthbert, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, bod Llywodraeth Cymru yn gweithio'n galed gyda sefydliadau fel NWAMI i hyrwyddo cymunedau cynhwysol a chydlynol ar draws Cymru. Dywedodd y Gweinidog:

"Gall digwyddiadau fel hyn yn dod â chymunedau at ei gilydd i helpu i godi ein dealltwriaeth o ddiwylliannau byd ac am bobl o wahanol amrywiaethau a chefndiroedd. Rydym am i bobl  medru rhannu profiadau, fel  bod pawb yn cael eu gwerthfawrogi am y rôl bwysig maent yn ei chwarae o fewn eu cymunedau.

"Mae ein Strategaeth Cydlyniant Cymunedol, 'Cymru'n Cyd-dynnu', yn edrych ar sut y gall rhannu gwerthoedd a dealltwriaeth cael effaith cadarnhaol  ar chwalu unrhyw stereoteipiau neu rwystrau i gynhwysiant. Mae gennym oll ran bwysig i'w chwarae wrth gyfrannu at ein cymunedau. "

Uchafbwynt y diwrnod fydd perfformiad gyda’r hwyr  a fydd yn arddangos diwylliannau Cymreig a rhyngwladol , gyda myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cymryd rhan. Bydd nifer o gymdeithasau myfyrwyr rhyngwladol y Brifysgol yn perfformio yn ystod y cyngerdd a gynhelir rhwng 6.00-11.00 yn y Brifysgol, yn Neuadd Prichard Jones.

Dywedodd Alan Edwards, Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol yng Nghanolfan Addysg Ryngwladol y Brifysgol, “Rydym yn hapus i gydweithio gyda threfnwyr y digwyddiad hwn; mae’n cynnig cyfle gwych i ddathlu gwahanol ddiwylliannau, chwaeth a gweithgareddau  y mae ein myfyrwyr a’n cymunedau rhyngwladol yn dod â hwy i’r rhanbarth. Mae’n rhoi cyfle hefyd i fwynhau ein diwylliant Cymreig a’i rannu gydag eraill.”


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â NWAMI: Ffôn 01492 530110; E-bost: doctorroy@btinternet.com   http://nwami.org.uk/wp/

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2013