Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Urddo Alumna Prifysgol Bangor yn Gymrawd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rhian Huws WilliamsRhian Huws WilliamsDyfarnwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Alumna o Brifysgol Bangor yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ddiweddar. Mae’r Cymrodoriaethau yn cael eu dyfarnu er mwyn adnabod cyfraniadau nodedig tuag at Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg ac at waith y Coleg yn fwy cyffredinol.

Dyfarnwyd cymrodoriaeth i Rhian Huws Williams a fu’n astudio ym Mangor rhwng 1976 a 1979.

Penodwyd Rhian yn Brif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru yn 2001, ac ers hynny mae wedi arwain ar y gwaith o ddatblygu gweithlu cynaliadwy, cymwys a diogel ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol o ansawdd yng Nghymru. Yn ogystal â hyn, bu ar flaen y gad yn datblygu’r gweithlu hwnnw yn un dwyieithog. Mae wedi cynghori’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar adnabod blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi adnoddau ym meysydd iechyd a gofal a dyfernir y gymrodoriaeth iddi er mwyn cydnabod ei hymrwymiad i’r iaith Gymraeg ym myd addysg uwch ac ym maes addysg oedolion yn gyffredinol.

Meddai Rhian: “Mae Prifysgol Bangor yn agos iawn at fy nghalon, a minnau wedi bod yno yn astudio ddwywaith, gan dderbyn dwy radd a chymhwyster proffesiynol gwaith cymdeithasol yno a chyflawni llawer o hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Synnwyr cyffredin imi fel un oedd wedi cael addysg ysgol cyfrwng Cymraeg oedd medru parhau i astudio yn y Brifysgol yn y Gymraeg. Roedd sawl darlithydd yn yr adran gwyddorau cymdeithasol yn darlithio yn y Gymraeg yn niwedd y saithdegau a dechrau’r wythdegau ac roeddem yn trafod yn y Gymraeg. Cyfnod cyfoethog a chyfnod pan oeddem yn brwydro am fwy. 

“Wedi dilyn fy ngyrfa wedyn ym maes gwaith cymdeithasol a’r ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol, rydw i’n argyhoeddedig ynglŷn â phwysigrwydd addysg Prifysgol cyfrwng Cymraeg yn enwedig yn y maes yma ac mae Prifysgol Bangor wedi parhau i ddatblygu a chryfhau yn y maes. Mae’n rhan bwysig o’r bont i sicrhau fod iaith addysg yn troi yn iaith gwaith.

“Rwyf felly’n teimlo’n falch o dderbyn yr anrhydedd yma, er bod rhaid i mi bwysleisio fod popeth sydd wedi ei gyflawni ym maes gwaith cymdeithasol wedi digwydd drwy bartneriaeth efo eraill.”

Hefyd, urddwyd Geraint Talfan Davies, Cadeirydd Opera Cenedlaethol Cymru a Chymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor a Ned Thomas, llywydd Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Meddai Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Rydym yn falch iawn i gael anrhydeddu’r tri Cymrawd newydd eleni – mae’r tri wedi cyflawni cymaint yn eu priod feysydd ac wedi bod yn gefnogol i waith y Coleg o’r cychwyn cyntaf.”

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2016