Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arloesedd newydd yn derbyn Gwobr y Gymdeithas Fetelegol

Dyma'r Tîm ymchwil y mae'r Athro Tom Rippeth yn ei harwain: ch-dd John Simpson, Brian Scannell, Ben Lincoln, Tom Rippeth, Natasha Lucas a Ben Powell. Ch-dd: Enillodd Tîm ymchwil Dyma'r Tîm ymchwil y mae'r Athro Tom Rippeth yn ei harwain: ch-dd John Simpson, Brian Scannell, Ben Lincoln, Tom Rippeth, Natasha Lucas a Ben Powell. Ch-dd: Enillodd Tîm ymchwil Dyfarnwyd Gwobr Vaisala y Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol ar gyfer Arsylwi Tywydd ac Offeryniaeth ar gyfer 2018 i'r Athro Tom Rippeth a'i dîm ymchwil yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor.

Mae gan yr Athro Rippeth ddiddordeb mewn sut mae gwahanol gyrff dŵr yn cymysgu o fewn ein cefnforoedd a sut mae cymysgu dyfroedd o wahanol dymereddau a halwynedd yn gyrru ac yn effeithio ar batrymau hinsawdd a thywydd byd-eang.

Mae grŵp ymchwil Tyrfedd a Chymysgu, dan arweiniad yr Athro Rippeth yn Ysgol Gwyddorau Eigion enwog y Brifysgol, wedi bod yn gyfrifol am gynnydd mawr mewn dulliau sydd wedi eu datblygu i fesur cymysgu neu dyrbedd o fewn y moroedd dros nifer o ddegawdau. Maent wedi cynyddu'n fawr y gallu i wneud mesuriadau cyfres amser, a thrwy ofynion llai o ran amser ar longau, maent hefyd wedi torri'r costau cysylltiedig.

Dywedodd yr Athro Tom Rippeth:

“Gellir defnyddio'r dull newydd hwn lle bynnag y gall long ddefnyddio ac adfer angorfa, ac mae hynny'n cynnwys y rhan fwyaf o'r rhanbarthau pegynol. O ganlyniad, bydd y mesuriadau hyn yn helpu i chwyldroi dealltwriaeth o dyrbedd morol a'i effaith ar yr hinsawdd fyd-eang.”

Cyflwynwyd Gwobr Vaisala 2018 yng Nghyfarfod a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar y Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol

Ers dros ddau ddegawd, mae aelodau'r Grŵp wedi arwain mewn mesur tyrbedd morol. Maent yn dilyn ôl troed academyddion blaenllaw eraill ym maes eigioneg dros y 50 mlynedd diwethaf o wyddorau morol ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2019