Llon Ymchwil Y Prince Madog ym Mhorthaethwy

Ysgol Gwyddorau Eigion

Rydym yn un o'r adrannau Gwyddorau Eigion mwyaf yn Ewrop, wed ein lleoli ar lannau'r Fenai.

Dewch i’n Diwrnod Agored

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

GWYBODAETH AM YR YSGOL

Rydym yn falch o’n traddodiad hirsefydlog o ragoriaeth mewn ymchwil ac addysgu mewn gwyddoniaeth forol. Rydym yn sefydliad ymchwil blaenllaw, ac yn un o’r adrannau addysgu mwyaf yn Ewrop. Mae gennym grwpiau ag adnoddau da ym mhrif ddisgyblaethau bioleg, cemeg, daeareg a ffiseg.

10 Uchaf

am foddhad myfyrwyr

Complete University Guide 2021

ASTUDIO GYDA NI

Myfyrwyr yn gwneud nodiadau mewn darlith

Israddedig

 Myfyrwyr yn cynnal arolygon ar y traeth

Ôl-raddedig

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Llong ymchwil Prince Madog ar Y Fenai

Ein Hymchwil

Darganfyddwch fwy

Darganfyddwch fwy am astudio ym Mangor drwy wylio’r fideos yma.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored  - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan yr Ysgol.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan yr Ysgol.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

  Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

  +44 (0)1248 351151

  oceansciences@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae'r Ysgol Gwyddorau Eigion yn rhan o'r Coleg Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg.

Mae'r Coleg yn un o'r prif ganolfannau yn y DU ar gyfer addysgu ac ymchwil mewn ystod eang o bynciau gwyddoniaeth. Ein nod yw addysgu a hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr sy'n ymwybodol o anghenion cymdeithasol ac amgylcheddol mewn amgylchedd o safon fyd-eang a arweinir gan ymchwil.

 mwy am y Coleg