Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn derbyn adroddiad disglair gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd

Mae Prifysgol Bangor wedi croesawu canfyddiadau Adolygiad Sefydliadol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) sydd wedi canmol y ffordd y mae'r brifysgol yn rheoli ansawdd academaidd.

Meddai'r Athro John G Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor: "Bangor yw'r brifysgol gyntaf i gael Adolygiad Ansawdd a Gwella, a gwelwyd ei fod yn adolygiad manwl a thrylwyr iawn.

"Mae'r canfyddiadau'n adlewyrchu'r safonau academaidd uchel sydd i'w cael ym Mangor, ac rydym yn amlwg yn falch iawn o'r canlyniad a chanfyddiadau'r adroddiad."

Cafodd y Brifysgol ganmoliaeth arbennig am sawl gweithgaredd, gan gynnwys y ffordd y mae Bangor yn defnyddio dull sy'n cael ei yrru gan ddata i hysbysu a gwella profiad y myfyrwyr.

Ymhlith y meysydd eraill a gafodd ganmoliaeth arbennig oedd y bartneriaeth ddofn sydd gan y Brifysgol gyda’i myfyrwyr, a'r ffaith bod dwyieithrwydd wedi'i ymgorffori oddi mewn i brofiad y myfyriwr ac yn effeithio'n gadarnhaol ar bob agwedd ohono.

Nododd y QAA: "Mae dull y Brifysgol o wella profiad dysgu myfyrwyr yn effeithiol, wedi'i arwain gan fyfyrwyr ac sy'n canolbwyntio ar y myfyrwyr."

Ychwanegodd yr Athro Hughes: "Mae'r adroddiad yn dystiolaeth glir o'r ffordd wych y mae ansawdd academaidd yn cael ei reoli ym Mhrifysgol Bangor, a hoffwn ddiolch i'n holl staff am eu hymdrechion rhagorol dros y blynyddoedd wrth gynnal y fath safonau uchel."

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2018