Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymorth mewn Argyfwng

I alw am gymorth mewn argyfwng deialwch 333 ar unrhyw ffôn fewnol.

Mae manylion y drefn argyfwng yn Llawlyfr Iechyd a Diogelwch Myfyrwyr.

Mae deialu 999 yn bosibl hefyd, wrth gwrs, mewn argyfwng, ond cofiwch roi gwybod i'r staff Diogelwch hefyd bob amser ar unwaith os cysylltwch ag unrhyw un o’r Gwasanaethau Brys.