Cysylltwch â ni

I roi gwybod am broblemau sydd ddim yn rhai brys, neu i wneud cais am wasanaeth, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth ar 01248 382783.

I wneud ymholiadau cyffredinol cysylltwch â'r Dderbynfa ar 01248 382775.

Prif gyfeiriad cysylltu'r Gwasanaethau Eiddo a'r Campws yw:

Adeilad Ffriddoedd
Heol Fictoria
Bangor
Gwynedd
LL57 2EN

Gwasanaethau PaCS yn ôl y Tîm

Os ydych ar ffôn allanol deialwch 01248 38 yn gyntaf cyn rhif yr estyniad.

SWYDDFA’R CYFARWYDDWR

Derwyn Owen

Cyfarwyddwr Gweithredol

2770

derwyn.owen@bangor.ac..uk

DATBLYGU CYFALAF

(Swydd Wag)

Pennaeth Datblygu Cyfalaf

 

 

(Swydd Wag)

Swyddog Project Cyfalaf

 

 

DIOGELWCH A CHYDYMFFURFIAD

Wayne Jones

Rheolwr Diogelwch a Chydymffurfiad

3607

w.jones@bangor.ac.uk

GWASANAETHAU EIDDO

(Swydd Wag)

Pennaeth y Gwasanaethau Eiddo

 

 

Cynnal a Chadw Peirianyddol

Andrew Easter

Rheolwr Cynnal a Chadw Peirianyddol

2780

a.easter@bangor.ac.uk

Helen Tonge

Rheolwr Cynorthwyol Dros Dro, Cynnal a Chadw Peirianyddol

8438

h.tonge@bangor.ac.uk

Cynnal a Chadw’r Adeiladau

Clive Jones

Rheolwr Cynnal a Chadw Adeiladau

8313

clive.jones@bangor.ac.uk

David Ransome

Rheolwr Cynorthwyol Neuaddau ac Adeiladau

3186

d.ransome@bangor.ac.uk

(Swydd Wag)

Rheolwr Mân Waith

 

 

Asedau a Llefydd

(Swydd Wag)

Rheolwr Asedau a Lle

 

 

Gerallt Roberts

Swyddog Data

8406

gerallt.roberts@bangor.ac.uk

GWASANAETHAU'R CAMPWS

Meryl Wyn-Jones

Pennaeth Gwasanaethau'r Campws

2033

m.wynjones@bangor.ac.uk

Diogelwch

Tony Monument

Rheolwr Gwasanaethau'r Campws - Diogelwch

2999

a.j.monument@bangor.ac.uk

Arwel Lewis

Dirprwy Reolwr Gwasanaethau'r Campws - Diogelwch

2675

eos418@bangor.ac.uk

Arweinwyr y Tîm Diogelwch (Prif Adeilad y Celfyddydau)

2795

 

Gwasanaethau a Chyfleusterau Domestig

Yvonne Williams

Rheolwr Gwasanaethau'r Campws - Cyfleusterau

8249

y.williams@bangor.ac.uk

Dewi Owen

Dirprwy Reolwr Gwasanaethau'r Campws - Cyfleusterau

2617

dewi.owen@bangor.ac.uk

Ann Thomas

Rheolwr Gweithredadau

3476

a.l.thomas@bangor.ac.uk

Tiroedd a Gerddi

Rob Hughes

Rheolwr Gwasanaethau'r Campws - Tiroedd a Gerddi

2778

r.k.hughes@bangor.ac.uk

BUSNES A CHYMORTH CWSMERIAID

Claire Walton

Rheolwr Busnes a Chymorth Cwsmeriaid

8509

c.walton@bangor.ac.uk

Michael Jones

Arweinydd y Tîm Busnes a Chymorth Cwsmeriaid

2771

jones.michael@bangor.ac.uk

Cynorthwywyr Busnes a Chymorth Cwsmeriaid

Catrin Owen
Ceri Roberts
Heidi Williams

 

8602
2554
8265

 

c.m.fretwell@bangor.ac.uk
eos216@bangor.ac.uk
heidi.williams@bangor.ac.uk

Anwen Looms

Cynorthwyydd Cymorth Cwsmeriaid (Derbynfa Ffriddoedd)

2775

a.looms@bangor.ac.uk

Cynorthwywyr Cwsmeriaid (Derbynfa Prif Adeilad y Celfyddydau)

Pearl Evans
Wena Vaughn-Edwards
Wendy Davies

01248 351151
neu 0 o ffôn fewnol

 

pearl.evans@bangor.ac.uk
a.v.edwards@bangor.ac.uk
w.e.davies@bangor.ac.uk