Cysylltwch â ni

gweithiogydabusnes@bangor.ac.uk

Ffôn

+44 (0) 1248 383000

Staff

Rhestr staff Gweithio gyda Busnesau

Polisïau perthnasol

Polisi Ymgynghoriaeth

Polisi Eiddo Deallusol

Gweithio gyda Busnes

Cyfnewid gwybodaeth

Gwybodaeth i staff am gyfleoedd cydweithredol i weithio gyda busnesau a rhaglenni sy'n cefnogi menter ac arloesi.

Gweithio gyda Busnes

Mae gan y brifysgol genhadaeth gref i gydweithio gyda busnesau er budd pawb. ‘Rhoi Gwybodaeth ar Waith’ yw ein gweledigaeth, ac wrth wneud hynny, defnyddio sgiliau ein myfyrwyr a'n staff, eu harbenigedd a chyfleusterau'r brifysgol er budd y rhanbarth, a dangos yr effaith a gaiff ymchwil ar y gymdeithas a'r economi yn ehangach.

Y safle Gweithio gyda Busnes yw porth y brifysgol i fusnesau a chyrff allanol eraill sydd eisiau manteisio ar yr arbenigedd, y cyfleusterau a’r sgiliau sydd ar gael ym Mangor.

Gall y cysylltiadau allweddol a nodwyd ar y wefan ddarparu gwybodaeth a chyngor i gefnogi datblygiad eich syniadau. I wneud ymholiadau cyffredinol ynglŷn â gweithio gyda phartneriaid busnes a masnachol cysylltwch â: workingwithbusiness@bangor.ac.uk / 01248 383000

Gwasanaethau Masnacheiddio ac Ymgynghori

Gall staff Prifysgol Bangor gael rhagor o wybodaeth am eiddo deallusol, gwasanaethau masnacheiddio ac ymgynghori trwy fynd i'r dudalen hon.