Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltwch â ni

Canolfan Gydweithio

Cyfnewid Gwybodaeth

Gwybodaeth i staff y Brifysgol am gyfleoedd cydweithredol i weithio gyda busnesau, cyrff allanol eraill a rhaglenni sy'n cefnogi menter ac arloesi.

Cydweithio â Busnesau a Sefydliadau Allanol

Mae gan y Brifysgol genhadaeth gref i gydweithio gyda busnesau  a chyrff allanol eraill er budd pawb. Ein gweledigaeth yw 'Rhoi Gwybodaeth ar Waith' a, thrwy wneud hynny:

  • Sicrhau bod sgiliau ein myfyrwyr a'n staff, eu harbenigedd a chyfleusterau'r sefydliad yn chwarae eu rhan er budd y rhanbarth;
  • Dangos effaith ein hymchwil ar y gymdeithas a'r economi ehangach.

Gwefan y Ganolfan Gydweithio yw porth y Brifysgol i fusnesau a chyrff allanol eraill sydd eisiau manteisio ar yr arbenigedd, y cyfleusterau a’r sgiliau sydd ar gael yn y Brifysgol.
Gall y cysylltiadau allweddol a nodir ar y wefan ddarparu gwybodaeth a chyngor i gefnogi datblygiad eich syniadau.

I wneud ymholiadau cyffredinol ynglyn â chydweithio gyda phartneriaid busnes a masnachol cysylltwch â ni ar:

Gwasanaethau Masnacheiddio ac Ymgynghori

Gall staff y Brifysgol gael rhagor o wybodaeth am eiddo deallusol, gwasanaethau masnacheiddio ac ymgynghori trwy fynd i'r dudalen hon.