Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Clybiau a chymdeithasau

Cafodd clybiau a chymdeithasau ein Undeb y Myfyrwyr eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau What Uni 2019!

Beth bynnag yw eich diddordebau, mae’n debyg fod gan Fangor glwb i’ch siwtio chi. Hyd yn oed os nad ydy unrhyw un ohonyn nhw’n apelio atoch, mae’n ddigon hawdd sefydlu clwb neu gymdeithas eich hun o’r newydd!

Mae eich cyfnod yn y Brifysgol yn gyfle gwych i chi drio rhywbeth newydd neu i rannu eich diddordebau â phobl eraill tebyg i chi.

Beth sydd ar gael?

Clybiau chwaraeon

Mae’r amrywiol glybiau chwaraeon yn rhoi cyfle i chi hyfforddi, cystadlu a chymdeithasu gyda chyd-aelodau’r clwb. Gallwch gymryd rhan mewn chwaraeon traddodiadol fel pêl-droed, rygbi, pêl-rwyd a hoci neu roi cynnig ar rywbeth newydd fel quidditch, canŵ-polo neu sub-aqua!

Cymdeithasau

Mae cymdeithasau a fydd yn ategu eich astudiaethau academaidd, megis y Gymdeithas Gyfraith a’r Gymdeithas Ddaearyddol; cymdeithasau crefyddol megis yr Undeb Cristnogol a chymdeithasau i gyd-fynd eich hobïau a diddordebau fel comedi, coginio, ffotograffiaeth a drama.

Byddwch yn cael gwybod mwy am ein holl glybiau a chymdeithasau yn ystod Ffair y Glas Serendipedd a gynhelir yn ystod yr Wythnos Groeso.

Aelodaeth am ddim!

I wybod mwy ac i gymryd rhan, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr a’r dudalen Facebook

Fideo Clybiau a Chymdeithasau

Gwyliwch ein fideos eraill am Glybiau a Chymdeithasau ar BangorTV.