Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sgiliau, Cyflogadwyedd ac eich dyfodol

Mae Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig ystod eang o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor (GCB)

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn cydnabod y gweithgareddau allgyrsiol sy'n cael eu cyflawni gan fyfyrwyr. Mae modd i fyfyrwyr ennill pwyntiau tuag at y Wobr drwy gyflawni gweithgareddau megis gwirfoddoli, mynychu gweithdai neu fod yn aelod gweithgar o glybiau a chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr.

Mae'r Wobr ar agor i bawb a gall bod o fantais wrth chwilio am swydd ar ôl graddio.

Lleoliadau gwaith

Mae profiad gwaith yn bwysig er mewn sicrhau swydd ar ôl graddio.Ym Mhrifysgol Bangor rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i fyfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr. Mae'r cymorth a ddarparwyd yn cynnwys cefnogaeth mewn unrhyw leoliad gwaith neu interniaeth hoffech eu cymryd.

O Fedi 2019 ymlaen, gall myfyrwyr israddedig newydd ar y rhan fwyaf o'n cyrsiau ddewis cymryd rhan mewn lleoliad gwaith gwirfoddol ym Mlwyddyn 2, sy'n bythefnos o hyd (isafswm o 70 awr), neu gymryd rhan mewn Blwyddyn Lleoliad Gwaith sy'n flwyddyn allan rhwng Blynyddoedd 2 a 3 o'r cwrs gradd.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth yn ystod y cyfnod yma gan aelod penodol o staff o fewn eich Ysgol academaidd, a chaiff y profiad gwaith ei gydnabod yn briodol. Mae'r lleoliadau yma'n cynnig cyfle i chi ennill profiad gwerthfawr o weithio mewn maes sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu wrth i chi drefnu'r lleoliad.

Bydd myfyrwyr sy'n gwneud y lleoliad bythefnos o hyd yn cael y cyfle i'w gynnwys yn eu Hadroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) ac fe fydd y rhai sy'n dewis gwneud y Flwyddyn Lleoliad Gwaith yn cael 'gyda lleoliad gwaith' ar eu teitl gradd.

Cynllun Interniaeth

Mae'r Brifysgol yn rhedeg cynllun interniaeth ddwywaith y flwyddyn, sy'n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig weithio mewn maes proffesiynol ynghyd a dysgu sgiliau perthnasol ac ennill arian. Mae amrywiaeth o interniaethau ar gael, o ymchwil meddygol i farchnata. Mae interniaeth yn cynnig profiad gwaith gwerthfawr.

Gweithio tra'n astudio

TARGETconnect ydy biwro cyflogaeth myfyrwyr y Brifysgol. Mae'n cynnig y cyfleoedd canlynol:

  • Swyddi i raddedigion - Lleol, Cenedlaethol a Rhyngwladol
  • Gwaith llawn a rhan-amser, parhaol a dros dro
  • Lleoliadau gwaith ac interniaethau
  • Cyfleoedd gwirfoddol
  • Cyfleoedd GO Wales

I weld y cyfleoedd yma ar TARGETconnect mae angen i chi fewngofnodi gyda’ch cyfrif myfyriwr / alumni.