Sgiliau, Cyflogadwyedd ac eich dyfodol

Mae Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig ystod eang o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor (GCB)

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn cydnabod y gweithgareddau allgyrsiol sy'n cael eu cyflawni gan fyfyrwyr. Mae modd i fyfyrwyr ennill pwyntiau tuag at y Wobr drwy gyflawni gweithgareddau megis gwirfoddoli, mynychu gweithdai neu fod yn aelod gweithgar o glybiau a chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr.

Mae'r Wobr ar agor i bawb a gall bod o fantais wrth chwilio am swydd ar ôl graddio.

Lleoliadau gwaith

Mae profiad gwaith yn bwysig er mewn sicrhau swydd ar ôl graddio.Ym Mhrifysgol Bangor rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i fyfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr. Mae'r cymorth a ddarparwyd yn cynnwys cefnogaeth mewn unrhyw leoliad gwaith neu interniaeth hoffech eu cymryd.

Gall pob myfyriwr israddedig sy'n dechrau eu cwrs ym Medi 2019 ddewis cymryd rhan mewn lleoliad gwaith gwirfoddol ym Mlwyddyn 2, sy'n bythefnos o hyd (isafswm o 70 awr), neu gymryd rhan mewn Blwyddyn Lleoliad Gwaith sy'n flwyddyn allan rhwng Blynyddoedd 2 a 3 o'r cwrs gradd.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth yn ystod y cyfnod yma gan aelod penodol o staff o fewn eich Ysgol academaidd, a chaiff y profiad gwaith ei gydnabod yn briodol. Mae'r lleoliadau yma'n cynnig cyfle i chi ennill profiad gwerthfawr o weithio mewn maes sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu wrth i chi drefnu'r lleoliad.

Bydd myfyrwyr sy'n gwneud y lleoliad bythefnos o hyd yn cael y cyfle i'w gynnwys yn eu Hadroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) ac fe fydd y rhai sy'n dewis gwneud y Flwyddyn Lleoliad Gwaith yn cael 'gyda lleoliad gwaith' ar eu teitl gradd.

Cynllun Interniaeth

Mae'r Brifysgol yn rhedeg cynllun interniaeth ddwywaith y flwyddyn, sy'n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig weithio mewn maes proffesiynol ynghyd a dysgu sgiliau perthnasol ac ennill arian. Mae amrywiaeth o interniaethau ar gael, o ymchwil meddygol i farchnata. Mae interniaeth yn cynnig profiad gwaith gwerthfawr.

Gweithio tra'n astudio

TARGETconnect ydy biwro cyflogaeth myfyrwyr y Brifysgol. Mae'n cynnig y cyfleoedd canlynol:

  • Swyddi i raddedigion - Lleol, Cenedlaethol a Rhyngwladol
  • Gwaith llawn a rhan-amser, parhaol a dros dro
  • Lleoliadau gwaith ac interniaethau
  • Cyfleoedd gwirfoddol
  • Cyfleoedd GO Wales

I weld y cyfleoedd yma ar TARGETconnect mae angen i chi fewngofnodi gyda’ch cyfrif myfyriwr / alumni.