Mapiau

Lleoliad a chyfarwyddiadau

Mae lleoliad Bangor, rhwng yr afon Fenai a pharc cenedlaethol Eryri yn cael ei gydnabod mewn sawl arolwg myfyrwyr fel un o'r lleoedd gorau ym Mhrydain i fod yn fyfyriwr. Edrychwch ar ein lluniau Bangor a'r ardal i weld dros eich hun!

Map mwy a chyfarwyddiadau teithio

Map o Fangor

Cliciwch i lawrlwytho map o Fangor (PDF).

Cyfarwyddiadau teithio

Mae ein map rhyngweithiol (gan Google map) yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd Bangor, gan ddefnyddio eich cod post fel man cychwyn.

Os oes gennych system 'Sat Nav', defnyddiwch y cod post LL57 2UW er mwyn cyrraedd adeilad Deiniol yng nghanol y ddinas (adeilad 47 ar ein map o Fangor).

Mewn car...

Gallwch dynu allan o'r map lleoliad rhyngweithiol hwn (sydd wedi ei ddarparu gan Google map ) i weld yn union lle mae Prifysgol Bangor. Gallwch ei ddefnyddio i gynllunio eich taith.

Ar y tren...

Ewch i wefan National Rail neu Traveline Cymru am amserlenni i orsaf Bangor.

Ar y bws...

Mae nifer o wasanaethau yn rhedeg yn gyson i Fangor. Os ydych am deithio ar y bws, ewch i wefan Traveline Cymru i gynllunio'ch taith neu ffoniwch 0871 200 22 33.

Mae gwasaneth bws TrawsCymru yn rhedeg yn ddyddiol rhwng Bangor â De a Gorllewin Cymru, Wrecsam a'r Bermo.

Maes Awyr Ynys Môn

Mae gan Maes Awyr Ynys Môn hedfaniadau rhwng Maes Awyr Caerdydd ac Ynys Môn. Ewch i www.maesawyrmon.com am fwy o fanylion.