Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ein Lleoliad, Mapiau a Chyfarwyddiadau Teithio

Mae lleoliad Bangor, rhwng yr afon Fenai a pharc cenedlaethol Eryri yn cael ei gydnabod mewn sawl arolwg myfyrwyr fel un o’r lleoedd gorau ym Mhrydain i fod yn fyfyriwr.

Map Campws y Brifysgol

Cliciwch i weld map o gampws Prifysgol Bangor.

Cyfarwyddiadau teithio

Mae ein map rhyngweithiol (gan Google map) yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd Bangor, gan ddefnyddio eich cod post fel man cychwyn.

Defnyddiwch y cod post LL57 2DG er mwyn cyrraedd Prif Adeilad y Brifysgol, neu defnyddiwch LL57 2UW i gyrraedd adeilad Deiniol yng nghanol y ddinas (adeilad 47 ar ein map o Fangor).

Mewn car...

Gallwch dynu allan o'r map lleoliad rhyngweithiol hwn (sydd wedi ei ddarparu gan Google map ) i weld yn union lle mae Prifysgol Bangor. Gallwch ei ddefnyddio i gynllunio eich taith.

Ar y tren...

Ewch i wefan National Rail neu Traveline Cymru am amserlenni i orsaf Bangor.

Ar y bws...

Mae nifer o wasanaethau yn rhedeg yn gyson i Fangor. Os ydych am deithio ar y bws, ewch i wefan Traveline Cymru i gynllunio'ch taith neu ffoniwch 0871 200 22 33.

Mae gwasaneth bws TrawsCymru yn rhedeg yn ddyddiol rhwng Bangor â De a Gorllewin Cymru, Wrecsam a’r Bermo.

Maes Awyr Ynys Môn

Mae gan Maes Awyr Ynys Môn hedfaniadau rhwng Maes Awyr Caerdydd ac Ynys Môn. Ewch i’r wefan am fwy o fanylion.

Ein Lleoliad