Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Chwaraeon

Gweithgareddau awyr agored

Os oes gennych eisoes ddiddordeb mewn gweithgareddau awyr agored byddwch ar ben eich digon gyda'r amrywiaeth eang o chwaraeon sydd ar gael ar garreg eich drws. Yn Eryri ceir cyfleoedd gwych i ddringo a cherdded mynyddoedd a digonedd o chwaraeon dŵr, yn cynnwys canŵio, syrffio, a hwylio.

Canolfan Brailsford

Mae Canolfan Brailsford, canolfan chwaraeon a hamdden y Brifysgol, wedi ei lleoli yng nghanol Ffriddoedd, y prif safle neuaddau.

Mae'r ganolfan yn cynnwys tair campfa llawn offer ar gyfer ymarfer cardiofasgwlaidd a hyfforddi pwysau, neuadd gymnasteg a wal ddringo gyda sawl lefel anhawster. Y tu allan ceir caeau pêl-droed a rygbi, cae synthetig gyda llifoleuadau i chwarae hoci neu ymarfer, trac athletau a chyfleusterau amlbwrpas i chwarae tenis, pêl-droed pump-bob-ochr a phêl-rhwyd.

Campfa Santes Fair

Mae campfa newydd sbon wedi ei agor ym Mhentref Santes Fair ar gyfer y myfyrwyr sy'n byw yno. Mae'roffer modern a gyflenwir gan LifeFitness yn cynnwys melinau troed, traws hyfforddwyr, beiciau a rhwyfwr dŵr yn ogystal ac amrywiaeth o beiriannau gwrthiant i alluogi ymarfer effeithiol.

Mae aelodaeth o'r gampfa a Bywyd Campws yn gynwysedig i fyfyrwyr sy'n byw yn ein neuaddau preswyl.

Cyfleusterau eraill ym Mangor a'r ardal

Ym Mangor ceir pwll nofio 25 metr gyda byrddau plymio 1m, 3m a 5m. Mae atyniadau poblogaidd eraill yn yr ardal yn cynnwys Zip World Eryri ym Methesda a Blaenau Ffestiniog, canolfan sgïo ac eirafyrddio Llandudno, Canolfan chwaraeon dŵr Surflines yn Llanberis, y Ganolfan Fynydda Genedlaethol yng Nghapel Curig a'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr Genedlaethol ym Mhlas Menai a Surf Snowdonia sef parc chwaraeon dŵr a lagŵn syrffio artiffisial, yn nyffryn Conwy .

Clybiau Chwaraeon - Ymaelodaeth am ddim!

Mae'r Undeb Athletau yn cynnwys dros 50 o dimau a chlybiau chwaraeon. Maent yn amrywio o bêl-droed a chriced i octopush, trampolinio a quidditch, felly mae digon o gyfle i chi barhau i wneud eich hoff chwaraeon neu roi tro ar rywbeth newydd.

I gael rhestr o'r clybiau ym Mangor, mae modd ymweld â gwefan Undeb y Myfyrwyr.

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Rydym yn cefnogi myfyrwyr a dawn arbennig mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon gwerth hyd at £3,000 y flwyddyn. Bwriad yr Ysgoloriaethau yw cydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyrhaeddiad mewn chwaraeon ac nid yw'r ysgoloriaethau wedi eu cyfyngu i unrhyw gamp neilltuol nac i fyfyrwyr ar unrhyw gyrsiau penodol.

Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored