**DIWEDDARIAD**

 Ar ôl cyhoeddiad y llywodraeth heddiw, bydd yr holl gyfleusterau chwaraeon yn cau ar Ragfyr 23ain nes bydd rhybudd pellach. Mae hyn yn cynnwys y gampfa, neuaddau chwaraeon a'r caeau chwarae yn Nhreborth. Byddwn yn diweddaru cyn gynted ag y bydd gennym wybodaeth bellach.

Fel y gŵyr llawer ohonoch, mae Canolfan Brailsford yn dal i ddarparu gwasanaeth i'r GIG fel Ysbyty Enfys. Ar hyn o bryd mae'n debygol y bydd hyn tan o leiaf Mawrth 2021. Mae Chwaraeon Prifysgol Bangor wedi bod yn gweithio y tu ôl i'r llenni ar gyfer darparu cyfleusterau gweithgaredd corfforol i'n cwsmeriaid.

Campfa Dros Dro

Rydym yn agor ein campfa dros dro ar safle Ffriddoedd ar ddydd Llun, Medi 21ain. Bydd y cyfleuster hwn yn cynnwys oddeutu 70 o orsafoedd ffitrwydd ac yn defnyddio'r un offer ag a osodwyd yng Nghanolfan Brailsford.

Ar hyn o bryd y nifer uchaf o bobl a ganiateir mewn man ymarfer dan do yw 30 a bydd angen i gwsmeriaid archebu slotiau ymlaen llaw.

  • Edrychwch yma am fanylion llogi lle.
  • Edrychwch yma am hyfforddiant ymsefydlu covid-19

Edrychwch ar y fideo yma i weld taith o amgylch y gampfa

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Byddwn hefyd yn anelu at ailgychwyn ein rhaglen dosbarthiadau ffitrwydd o ddydd Llun Hydref 5ed gyda rhaglen o oddeutu 25 dosbarth.

Oherwydd cyfleusterau newydd a niferoedd cyfyngedig mewn dosbarthiadau, bydd rhai newidiadau i'r rhaglen a gynigiwyd cyn dechrau'r pandemig. Cliciwch yma i weld yr amserlen.

Cyfleusterau Awyr Agored

Rydym eisoes wedi agor ein cyfleusterau awyr agored yn Nhreborth wrth gydymffurfio â chanllawiau cyfredol y llywodraeth. Ymhlith y chwaraeon sy'n digwydd mae Pêl-droed ac Athletau ar gyfer grwpiau wedi'u trefnu ymlaen llaw yn unig.

Cyfleusterau chwaraeon dan do

Er na fydd Canolfan Brailsford yn agor am ychydig amser, byddwn yn cynnig chwaraeon dan do cyfyngedig gyda'r nos ac ar benwythnosau yn Coleg Menai a Safle’r Normal. Dim ond gweithgareddau grwpiau wedi eu trefnu a fydd yn digwydd unwaith y byddwn yn ailagor a byddai’n rhaid i’r grwpiau hynny gadw at reolau perthnasol llywodraeth Cymru neu gyrff llywodraethu cenedlaethol ar yr adeg honno. Dylai'r grwpiau hyn gysylltu ymlaen llaw i gael y dogfennau a'r gweithdrefnau angenrheidiol mewn trefn.

Yn anffodus, oherwydd fod y Brifysgol yn darparu gweithgareddau addysgol, ni fydd unrhyw chwaraeon ar gael yn ystod y dydd yn ystod dydd Llun i ddydd Gwener.

Chwaraeon Myfyrwyr

Dyrannwyd slotiau hyfforddi i glybiau chwaraeon yr Undeb Athletau lle mae cyfleusterau'n caniatáu mewn ymgynghoriad â Undeb y Myfyrwyr. Mae gan y rhain ddyddiad cychwyn dros dro, sef dydd Llun 21 Medi. Fodd bynnag, rhaid i bob clwb / gweithgaredd unigol gadw at ganllawiau eu cyrff llywodraethu cenedlaethol sy’n berthnasol ar yr adeg hon - mae hyn yn golygu efallai na fydd yn bosibl i bob clwb ailgychwyn ar y dyddiad hwn.

Diweddariad

Oherwydd natur ddeinamig rheolau a chyfyngiadau o amgylch pandemig Covid-19, gall yr holl ddyddiadau, amseroedd a gwasanaethau newid ar fyr rybudd. Dilynwch ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i gael yr holl ddiweddariadau diweddaraf.

Facebook: https://www.facebook.com/CanolfanBrailsford/
Twitter @Bangorsport
Instagram @chwaraeonbangorsport

Gwybodaeth Pwysig

Darganfyddwch mwy am aelodaeth gampfa, archebu ar-lein, oriau agor a cyrsiau hyfforddi.

Darganfyddwch mwy am aelodaeth gampfa, archebu ar-lein, oriau agor a cyrsiau hyfforddi.

Dôm Chwaraeon Canolfan Brailsford

Gwybodaeth Cyffredinol

Darganfyddwch mwy am ein lleoliad, prisiau, oriau agor, gwybodaeth llogi a beth sydd ymlaen. 

 Myfyriwr yn rhedeg

Datblygu Chwaraeon

Darganfyddwch mwy am ein Cyrsiau Hyfforddi, Chwaraeon Campws, Clybiau Undeb Athletau, Addysgedau ac Ysgoloriaethau, Gwirfoddoli Chwaraeon a 'Staff Actif' i staff y Brifysgol.

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Canolfan Brailsford.

Canolfan Brailsford, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH.

Cysylltwch â Ni

Canolfan Brailsford, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH.