Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Chwaraeon ym Mangor

NEWYDDION PWYSIG

Mae Gweithrediaeth y Brifysgol wedi dod i’r penderfyniad yn dilyn cyngor y Llywodraeth y bydd Canolfan Brailsford, Treborth, Safle’r Normal a Gampfa Santes Fair yn cau am 17:00 ddydd Gwener, 20fed o Fawrth 2020.

Byddwn yn eich diweddaru ynghylch pryd y byddwn yn ailagor. Dilynwch ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i gael y gwybodaeth ddiweddaraf.

Aelodaeth

Bydd holl daliadau aelodaeth misol a 12 mis yn cael eu rhewi ar gyfer mis Ebrill. Nid oes angen canslo unrhyw daliadau gyda'ch banc. Byddant yn ail-gychwyn pan fyddwn yn ailagor.

Byddwn yn rhewi pob aelodaeth misol a blynyddol am y cyfnod y byddwn ar gau. Byddwn yn atal pob didyniad Aberth Cyflog Staff ar 31/03/2020 ac yn eu hail-gychwyn yn awtomatig pan fyddwn yn ailagor, nid oes angen ail-ymgeisio.

Os hoffech beidio ail-gychwyn, yna mae angen i chi ein hysbysu ar Brailsford@bangor.ac.uk. Yn anffodus mae didyniadau mis Mawrth eisoes yn y broses gyda'r gyflogres, mae’r dyddiad cau i newid taliadau wedi pasio. Pob ymholiad ad-daliad i Brailsford@bangor.ac.uk

Archebion bloc

Mae pob archeb bloc yn cael ei ganslo nes bydd rhybudd pellach. Mae Gwersylloedd Pasg y Plant wedi'i ganslo. A allwch chi gysylltu â sportsbookings@bangor.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau.

Mae'r holl safleoedd chwaraeon ar gau. Arhoswch i ffwrdd o Treborth, ni fydd mynediad i'r caeau na'r trac rhedeg nes y rhoddir rybudd pellach.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, a allwch gysylltu â Brailsford@bangor.ac.uk. Bydd eich e-bost yn cael ei ateb yn fuan. Yn y cyfamser, i'n holl gwsmeriaid, staff a myfyrwyr, cymerwch ofal a diolch am eich cefnogaeth barhaus.