Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudio dramor

Cyfle unigryw!

Mae astudio neu weithio dramor fel rhan o’ch gradd yn gyfle rhy dda i'w golli.

Os ydych wedi bod yn ystyried cymryd blwyddyn i ffwrdd neu fynd i deithio dros yr haf ac wedi difaru peidio â gwneud hynny, mae ein rhaglenni astudio dramor yn rhoi cyfle i chi fanteisio i’r eithaf ar eich profiad astudio.

Yn draddodiadol, byddai myfyrwyr o Brydain yn astudio dramor yn ystod eu hail flwyddyn yn y brifysgol a byddent yn trosglwyddo'n ôl i Fangor y credydau roeddent wedi eu hennill. Mae Bangor wedi cyflwyno system newydd lle gallwch chi gael 'Blwyddyn Profiad Rhyngwladol', a gallwch ddewis unai gweithio neu astudio dramor.. Ar ôl cwblhau’ch gradd pedair blynedd yn llwyddiannus, byddwch yn graddio â'r geiriau 'â phrofiad rhyngwladol' wedi eu hychwanegu at deitl eich gradd,

Pam mynd dramor?

Mae treulio amser mewn gwlad arall yn gyfle:

  • i wella eich siawns o gael swydd
  • i ddatblygu sgiliau a chael profiad na chewch fyth mohonynt mewn dosbarth
  • i gael hwyl a theithio i leoedd anhygoel
  • i ddysgu iaith arall
  • i gael profiad o ddiwylliant arall
  • i gael persbectif byd-eang ar eich pwnc
  • i ddod yn ôl i Fangor yn fwy brwdfrydig, annibynnol a hyderus
  • i wneud ffrindiau fydd yn para am oes

Ble allai Bangor fynd â chi?

I wybod mwy am ble allwch chi astudio neu weithio ac i wneud cais i gymryd rhan yn y cynllun, ewch i'r wefan Cyfnewidiau Rhyngwladol.