Paratoi ein myfyrwyr ar gyfer y dyfodol

Mae profiad gwaith yn bwysig er mewn sicrhau swydd ar ôl graddio.Ym Mhrifysgol Bangor rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i fyfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr. Mae'r cymorth a ddarparwyd yn cynnwys cefnogaeth mewn unrhyw leoliad gwaith neu interniaeth hoffech eu cymryd.

Gall pob myfyriwr israddedig sy'n dechrau eu cwrs ym Medi 2019 ddewis cymryd rhan mewn lleoliad gwaith gwirfoddol ym Mlwyddyn 2, sy'n bythefnos o hyd (isafswm o 70 awr), neu gymryd rhan mewn Blwyddyn Lleoliad Gwaith sy'n flwyddyn allan rhwng Blynyddoedd 2 a 3 o'r cwrs gradd.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth yn ystod y cyfnod yma gan aelod penodol o staff o fewn eich Ysgol academaidd, a chaiff y profiad gwaith ei gydnabod yn briodol. Mae'r lleoliadau yma'n cynnig cyfle i chi ennill profiad gwerthfawr o weithio mewn maes sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu wrth i chi drefnu'r lleoliad.

Bydd myfyrwyr sy'n gwneud y lleoliad bythefnos o hyd yn cael y cyfle i'w gynnwys yn eu Hadroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) ac fe fydd y rhai sy'n dewis gwneud y Flwyddyn Lleoliad Gwaith yn cael 'gyda lleoliad gwaith' ar eu teitl gradd.