Paratoi ein myfyrwyr ar gyfer y dyfodol

Mae profiad gwaith yn bwysig er mewn sicrhau swydd ar ôl graddio.Ym Mhrifysgol Bangor rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i fyfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr. Mae'r cymorth a ddarparwyd yn cynnwys cefnogaeth mewn unrhyw leoliad gwaith neu interniaeth hoffech eu cymryd.

O Fedi 2019 ymlaen, gall myfyrwyr israddedig newydd ar y rhan fwyaf o'n cyrsiau ddewis cymryd rhan mewn lleoliad gwaith gwirfoddol ym Mlwyddyn 2, sy'n bythefnos o hyd (isafswm o 70 awr), neu gymryd rhan mewn Blwyddyn Lleoliad Gwaith sy'n flwyddyn allan rhwng Blynyddoedd 2 a 3 o'r cwrs gradd.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth yn ystod y cyfnod yma gan aelod penodol o staff o fewn eich Ysgol academaidd, a chaiff y profiad gwaith ei gydnabod yn briodol. Mae'r lleoliadau yma'n cynnig cyfle i chi ennill profiad gwerthfawr o weithio mewn maes sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu wrth i chi drefnu'r lleoliad.

Bydd myfyrwyr sy'n gwneud y lleoliad bythefnos o hyd yn cael y cyfle i'w gynnwys yn eu Hadroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) ac fe fydd y rhai sy'n dewis gwneud y Flwyddyn Lleoliad Gwaith yn cael 'gyda blwyddyn lleoliad' ar eu teitl gradd.