Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Fframwaith y Cwrs

Anrhydedd Sengl neu Gyd-anrhydedd

Mae rhai myfyrwyr yn penderfynu astudio gradd anrhydedd sengl am eu bod eisiau arbenigo mewn un pwnc. Ar y llaw arall os ydych eisiau cadw eich dewisiadau’n agored, mae’n bosibl i chi astudio dau bwnc gwahanol drwy ddewis gradd gyd-anrhydedd. Mae Prifysgol Bangor yn rhoi’r cyfle i chi wneud hyn mewn nifer o feysydd.

Os dymunwch astudio iaith, gall eich cwrs barhau am bedair mlynedd, gan dreulio’r drydedd mewn gwlad briodol.

Cewch fwy o wybodaeth am ein graddau cyd-anrhydedd yma.

Modiwlau

I gwblhau eich cwrs gradd, byddwch yn cymryd modiwlau (unedau astudio) sy’n cyfateb i 360 credyd dros dair blynedd. Os byddwch yn astudio’n llawn amser, fe gymerwch 120 credyd ym mhob blwyddyn astudio.

Semestrau (tymhorau)

Mae’r flwyddyn academaidd yn cael ei rhannu’n 2 semester (tymor). Bydd yr wythnosau olaf yn cael eu neilltuo fel eich bod yn cael y cyfle i adolygu ar gyfer eich arholiadau.

Blwyddyn leoliad

Os ydych yn cymryd cwrs gyda blwyddyn leoliad, mae fframwaith yr astudio yn y brifysgol yr un fath ond bod eich lleoliad yn digwydd rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn astudio.

Darlithoedd

Dyma lle mae’r rhan fwyaf o’r defnydd damcaniaethol yn cael ei gyflwyno. Cyflwyniadau yw’r rhain gan diwtoriaid i grwpiau o fyfyrwyr sy’n astudio’r un pwnc.

Seminarau

Sesiynau dysgu/trafod llai yw seminarau. Maent yn fwy anffurfiol ac yn gofyn i chi ymwneud mwy gyda’r tiwtor.

Tiwtorialau

Byddwch yn cyfarfod yn unigol neu mewn grwpiau bach gyda thiwtor ac hwyrach yn gorfod cyflwyno neu drafod gwaith.

Gweithdai ymarferol

Mae rhai cyrsiau yn cynnwys gwaith ymarferol mewn labordy neu weithdy. Yma cewch gyfle i ymdrin â’r deunydd sydd wedi eu trafod yn y darlithoedd, defnyddio technegau arbrofi a gwneud y cysylltiad rhwng y ddamcaniaeth a’r arfer. Mae sesiynau ymarferol yn aml yn golygu gwaith project.

Allan ar y maes

Efallai hefyd y cewch gyfle i wneud gwaith maes neu ymweld â sefydliadau perthnasol neu sefydliadau ymchwil.