Gyrfaoedd, Cyflogadwyedd ac eich dyfodol

Mae Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig ystod eang o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor (GCB)

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn cydnabod y gweithgareddau allgyrsiol sy'n cael eu cyflawni gan fyfyrwyr. Mae modd i fyfyrwyr ennill pwyntiau tuag at y Wobr drwy gyflawni gweithgareddau megis gwirfoddoli, mynychu gweithdai neu fod yn aelod gweithgar o glybiau a chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr.

Mae'r Wobr ar agor i bawb a gall bod o fantais wrth chwilio am swydd ar ôl graddio.

Cynllun Interniaeth

Mae'r Brifysgol yn rhedeg cynllun interniaeth ddwywaith y flwyddyn, sy'n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig weithio mewn maes proffesiynol ynghyd a dysgu sgiliau perthnasol ac ennill arian. Mae amrywiaeth o interniaethau ar gael, o ymchwil meddygol i farchnata. Mae interniaeth yn cynnig profiad gwaith gwerthfawr.

Gweithio tra'n astudio

  • Y JobZone ydy siop swyddi'r Brifysgol. Mae'n cynnig y cyfleoedd canlynol:
  • Swyddi i raddedigion - Lleol, Cenedlaethol a Rhyngwladol
  • Gwaith llawn a rhan-amser, parhaol a dros dro
  • Lleoliadau gwaith ac interniaethau
  • Cyfleoedd gwirfoddol
  • Cyfleoedd GO Wales

Mae angen i chi gofrestru gyda'r gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd i gael mynediad at y cyfleoedd yma.