Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Tudalennau Perthnasol...

Profiad gwaith

Mae’r Brifysgol yn cydnabod y ffaith bod Profiad Gwaith yn ffactor hanfodol mewn cael gwaith yn y dyfodol, dyna pam ein bod ni’n cynnig cyngor a gwybodaeth am amrywiaeth eang o gyfleoedd profiad gwaith.

Beth yw manteision Profiad Gwaith?

Pan fo cyflogwyr yn recriwtio staff newydd, un o’r pethau cyntaf maen nhw’n edrych amdano yw profiad gwaith. Dyma’r manteision:

  • y cyfle i feddu ar sgiliau personol a phroffesiynol
  • gwella eich CV
  • defnyddio eich gwybodaeth mewn sefyllfa go iawn
  • cael cyflog wrth astudio
  • y cyfle i ddarganfod ai hyn sy’n mynd a’ch bryd.

Am fwy o wybodaeth am ein cyfleoedd profiad gwaith ewch i wefan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyfleoedd.

Rhaglen Go Wales

Yma ym Mangor rydym yn cynnig rhaglen Lleoliad Gwaith uchel ei pharch o’r enw Go Wales . Mae’r cynllun hwn yn rhoi’r cyfle i chi weithio â chyflogwyr yn ystod y tymor neu’r gwyliau a chael eich talu.

Fel rhan o’r rhaglen Go Wales rydym hefyd yn cynnig y rhaglen Blas ar Waith sy’n eich helpu i wneud cyfnod o sodli yn y gweithle, a chael golwg ar broffesiynau o lygad y ffynnon.