Inner quad of the University's Main Arts Building

Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddatblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Ein nod yw hyrwyddo cynaliadwyedd mewn gweithgareddau ymchwil, busnes a menter.