Inner quad of the University's Main Arts Building

Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddatblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Ein nod yw hyrwyddo cynaliadwyedd mewn gweithgareddau ymchwil, busnes a menter.

 

Y Lab Cynaliadwyedd yw canolbwynt proffil uchel cynaliadwyedd Prifysgol Bangor. Mae’n rhan o Wasanaethau Corfforaethol y Brifysgol ochr yn ochr â’r timau Cynllunio, Llywodraethu ac Adnoddau Dynol, sy’n adlewyrchu pwysigrwydd cynaliadwyedd o ran cynllunio strategol, busnes, materion cydymffurfio, datblygu polisi, gweithrediad a phartneriaethau. Mae’r Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd yn adrodd i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol sydd hefyd yn dal swydd Ysgrifennydd y Brifysgol. Y Lab Cynaliadwyedd sy’n gyfrifol am gyd-lynu Tîm Perfformiad Amgylcheddol y Campws.

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o'r Lab Cynaliadwyedd.

Newyddlenau

Darllenwch ein newyddlenau diweddaraf.

Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

Cysylltwch â Ni

Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.