Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor

Y Lab Cynaliadwyedd yw canolbwynt proffil uchel cynaliadwyedd Prifysgol Bangor. Mae’n rhan o Wasanaethau Corfforaethol y Brifysgol ochr yn ochr â’r timau Cynllunio, Llywodraethu ac Adnoddau Dynol, sy’n adlewyrchu pwysigrwydd cynaliadwyedd o ran cynllunio strategol, busnes, materion cydymffurfio, datblygu polisi, gweithrediad a phartneriaethau. Mae’r Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd yn adrodd i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol sydd hefyd yn dal swydd Ysgrifennydd y Brifysgol. Y Lab Cynaliadwyedd sy’n gyfrifol am gyd-lynu Tîm Perfformiad Amgylcheddol y Campws.