Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor

Timau Cwricwlwm

 • Timau cwricwlwm ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (ADC)
 • Hyfforddiant a chefnogaeth ADC ar gyfer staff
 • Dysgu mwy a chymryd rhan

Llety ym Mhrifysgol Bangor

 • Ein Neuaddau
 • Pam byw mewn Neuadd?
 • Myfyrwyr newydd
 • Myfyrwyr presennol
 • Cwestiynnau cyffredin

Undeb Myfyrwyr

 • Gwobr Effaith Werdd
 • Adroddiad Effaith Werdd
 • Polisi Cynaliadwyedd Uneb Myfyrwyr Bangor
 • Yr Undeb a’r Brifysgol

Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

 • Cefnogi mentrau sy'n cael eu harwain gan y brifysgol
 • Gall defnyddwyr y llyfrgell leihau eu heffaith ar yr amgylchedd
 • Darpariaethau llyfrgell ychwanegol

Datblygu Staff

 • Cyfleoedd datblygu
 • Hyfforddi a datblygu

Adnoddau Dynol

 • Nodau Strategol
 • Hysbysiad Preifatrwydd Data Staff

Undebau Llafur

 • Sut i gymryd rhan
 • Codi mater cynaliadwyedd yn Fforwm Undebau’r Campws
 • Dewch i’r melinau trafod cynaliadwyedd a llesiant

Y Brifysgol â'r gymuned

 • Gwirfoddoli Myfyrwyr
 • Pontio
 • Gardd Fotaneg Treborth
 • Amgueddfa a Chasgliadau
 • Chwaraeon

Tîm Bwyd a Diod - Gwasanaethau Masnachol

 • Lleoedd i fwyta ac yfed
 • Arwain yn lleol a rhanbarthol
 • Siarter Bwyd y Campws
 • Efrydiaeth PhD
 • Y Fforwm Bwyd a Diod

Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor

 • Sut rydym yn gweithio
 • System Rheoli Amgylcheddol
 • Gwnewch eich rhan
 • Digwyddiadau Amgylcheddol

Bioamrywiaeth

 • Ein polisi bioamrywiaeth
 • Ein cynllun gweithredu bioamrywiaeth

Gardd Fotaneg Treborth

 • Y Tiroedd
 • Tai Gwydr
 • Cyfeillion Gardd Fotaneg Treborth
 • Gwirfoddoli

Pwrcasu a Cyllid

 • Buddsoddi Moesegol
 • Cyflogwr Cyflog Byw
 • Strategaeth, perfformiad ac arfer gorau yng nghaffael
 • Caethwasiaeth a masnachu pobl
 • Caffael offer TG
 • Gwelliant parhaus yng Nghaffael

Gwasanaethau Eiddo a'r Campws, Prifysgol Bangor

 • Y ddesg gymorth
 • Parcio
 • Rheolaeth iechyd, diogelwch a rheolaeth amgylcheddol.

Rhyngwladol

 • Partneriaeth Bangor-Makerere (Cymru-Uganda)
 • Y Cyswllt Myfyrwyr
 • Gweithredu Dillad Cynaliadwy
 • Prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr Masnach Deg