Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Diwrnodau Agored - Llety

Os ydych yn dod i Fangor ar gyfer Diwrnod Agored neu os ydych yn dod am wyliau gyda’ch teulu, mae yna ddigon o lefydd i aros.

Y Ganolfan Rheolaeth

Mae Canolfan Rheolaeth y Brifysgol wedi derbyn y raddfa 4 seren gan Fwrdd Croeso Cymru ac yn cynnig 57 o ystafelloedd gwely en-suite o safon uchel. Mae’n cynnig llety drwy gydol y flwyddyn. Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Llety yn y Brifysgol

Wedi'i lleoli yng nghanol pentref Ffriddoedd, mae ein llety myfyrwyr wedi ei graddio yn 4* gan Groeso Cymru, ac yn berffaith i'r rheini ohonoch sy'n edrych i gael profiad llawn o Brifysgol Bangor.

Mae ein llety campws yn sicr o roi blas i chi o fywyd yn y Brifysgol am gyn lleied â £28.50 y noson.

Archebwch ar lein heddiw.

Llefydd Lleol

Am lefydd lleol i aros, gellwch edrych ar wefan Twristiaeth Gogledd Cymru.