Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ble mae ein cyn-fyfyrwyr?

Mae nifer helaeth o'n cyn-fyfyrwyr wedi dilyn llwybrau llwyddiannus iawn ac yn adnabyddus am y eu cyfraniad i'r maes y maent yn gweithio ynddo. Mae rhai o'n graddedigion llwyddiannus wedi eu rhestru yma.Cliciwch ar y linciau i fynd â chi i fwy o wybodaeth ar wefannau allanol, ac i weld manylion ein myfyrwyr ôl-radd presennol, ewch yma.

Dafydd Elis Thomas

Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru a enillodd ei radd gyntaf a PhD o Ysgol y Gymraeg, Bangor.

Mair Parry Jones

Pennaeth y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi Seneddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Iolo ap Dafydd

Y newyddiadurwr sy’n cyflwyno Newyddion BBC Cymru

Morgan Jones

Cyflwynydd Sgorio a enillodd BA a PhD ym Mangor

Nia Roberts

Un o leisiau mwyaf cyfarwydd Radio Cymru

Ffion Dafis

Mae Ffion wedi cyflwyno amryw raglenni adloniant ar S4C ac wedi chwarae’r brif ran yng nghyfres ddrama S4C Amdani!

Mererid Wigley

Un o gyflwynwyr rhaglen amaeth S4C, Ffermio

Nia Tudur

Gohebydd gyda BBC Radio Cymru a wyneb cyfarwydd ar lwyfannau eisteddfodol

Dylan Wyn

Clywir bob pnawn o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar Radio Cymru

Meinir Gwilym

Y gantores boblogaidd a chyflwynwraig radio gyfarwydd

Caryl Parry Jones

Y gantores, y gyfansoddwraig a’r ddiddanwraig,

Arwel Gruffydd

Yr actor sydd wedi chwarae rhannau mor amrywiol â Chapten Trefor yn addasiad S4C o nofelau Daniel Owen, Treflan, a rhan Hamm yng nghynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Diweddgan gan Samuel Beckett.

Manon Elis

Yr actores, un o wynebau cyfarwydd y gyfres ddrama Rownd a Rownd ar S4C

Gwenno Hodgkins

Actores lwyfan brofiadol ac aelod o gast Tipyn o Stad ar S4C

Nia Lloyd Jones

Y gyflwynwraig radio a theledu

Gwerfyl Pierce Jones

Cyfarwyddwr Cyngor Llyfrau Cymru

Ann Beynon

Cyfarwyddwraig Cymru BT

John Ogwen

Yr actor enwog

Maureen Rhys

Yr actores enwog

R. Alun Evans

Y darlledwr a enillodd PhD o Ysgol y Gymraeg am ei astudiaeth o fywyd a gwaith yr arloeswr ym myd darlledu Cymraeg, Sam Jones

Robyn Lewis

Y cyn-Archdderwydd a enillodd PhD am ei eiriadur cyfraith arloesol