Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-1006:
Golwg ar Lenyddiaeth

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Gerwyn Wiliams

Amcanion cyffredinol

Bydd y modiwl hwn yn bwrw golwg ar rai o uchelfannau llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Ceir cyflwyniad byr i’r traddodiad barddol Cymraeg, ac astudir enghreifftiau o’r farddoniaeth Gymraeg gynharaf (Taliesin ac Aneirin) ynghyd â chywyddau gan Ddafydd ap Gwilym. Bydd cyfle hefyd i astudio’r gynghanedd, ac i ymgyfarwyddo â rhai o chwedlau’r Mabinogion.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn bwrw golwg ar rai o uchelfannau llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Ceir cyflwyniad byr i’r traddodiad barddol Cymraeg, ac astudir enghreifftiau o’r farddoniaeth Gymraeg gynharaf (Taliesin ac Aneirin) ynghyd â chywyddau gan Ddafydd ap Gwilym. Bydd cyfle hefyd i astudio’r gynghanedd, ac i ymgyfarwyddo â rhai o chwedlau’r Mabinogion.

Meini Prawf

da

B- i B+:

Dangos adnabyddiaeth dda o wreiddiau'r canu mawl Cymraeg.
Dangos adnabyddiaeth dda o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol. Dangos dealltwriaeth dda o hanfodion y gynghanedd. Dangos adnabyddiaeth dda o rai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael cynyddol ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

ardderchog

A- i A*:

Dangos adnabyddiaeth gadarn o wreiddiau'r canu mawl Cymraeg.
Dangos adnabyddiaeth gadarn o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol. Dangos dealltwriaeth gadarn o hanfodion y gynghanedd. Dangos adnabyddiaeth gadarn o rai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dangos gallu cadarn i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill. Dangos gafael hyderus ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

trothwy

D- i D+:

Dangos adnabyddiaeth o wreiddiau'r canu mawl Cymraeg.
Dangos adnabyddiaeth o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol. Dangos dealltwriaeth o hanfodion y gynghanedd. Dangos adnabyddiaeth o rai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill. Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos ei fod yn gyfarwydd â rhai o chwedlau Cymraeg yr Oesoedd Canol.

 2. Dangos adnabyddiaeth o rai o gerddi Cymraeg enwog yr Oesoedd Canol.

 3. Deall hanfodion y gynghanedd.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd 800 - 1200 o eiriau 35
Arholiad awr a hanner 35
Cyfraniadau i drafodaethau seminar 15
Profion geiriau wythnosol 15

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

2 awr seminar x 11

22
Private study 78

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: