Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-1008:
Llên a Llun

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Gerwyn Wiliams

Amcanion cyffredinol

Modiwl yw hwn ar gyfer myfyrwyr y mae’r Gymraeg yn ail iaith iddynt. Mewn cyfres o seminarau, trafodir yn fanwl bedwar testun llenyddol a llunyddol diweddar, e.e. nofel, cyfrol o storïau byrion, casgliad o gerddi, drama lwyfan neu deledu, ffilm. Sylwir yn arbennig ar ddefnydd o iaith, prif nodweddion y genre dan drafodaeth, meistrolaeth yr awdur ar ei ffurf ddewisedig, y technegau a’r arddulliau a ddefnyddir, gweledigaeth yr awdur unigol. Disgwylir i’r myfyrwyr gyfrannu i’r drafodaeth ar y gweithiau a astudir er mwyn datblygu eu medrau llafar a chryfhau eu cyneddfau beirniadol.

Cynnwys cwrs

Modiwl yw hwn ar gyfer myfyrwyr y mae’r Gymraeg yn ail iaith iddynt. Mewn cyfres o seminarau, trafodir yn fanwl bedwar testun llenyddol a llunyddol diweddar, e.e. nofel, cyfrol o storïau byrion, casgliad o gerddi, drama lwyfan neu deledu, ffilm. Sylwir yn arbennig ar ddefnydd o iaith, prif nodweddion y genre dan drafodaeth, meistrolaeth yr awdur ar ei ffurf ddewisedig, y technegau a’r arddulliau a ddefnyddir, gweledigaeth yr awdur unigol. Disgwylir i’r myfyrwyr gyfrannu i’r drafodaeth ar y gweithiau a astudir er mwyn datblygu eu medrau llafar a chryfhau eu cyneddfau beirniadol.

Meini Prawf

ardderchog

A- i A*

Dangos gallu sicr i drafod testunau llenyddol a llunyddol ar lafar Dangos gallu sicr i fynegi ymateb beirniadol i destunau llenyddol a llunyddol yn ysgrifenedig Dangos gallu sicr i gynllunio traethawd a chyflwyno dadl drefnus ac eglur Ddangos gafael sicr ar y Gymraeg.

da

B- i B+

Dangos gallu da i drafod testunau llenyddol a llunyddol ar lafar Dangos gallu da i fynegi ymateb beirniadol i destunau llenyddol a llunyddol yn ysgrifenedig Dangos gallu da i gynllunio traethawd a chyflwyno dadl drefnus ac eglur Dangos gafael dda ar y Gymraeg.

trothwy

D- i D+

Dangos gallu i drafod testunau llenyddol a llunyddol ar lafar Dangos gallu i fynegi ymateb beirniadol i destunau llenyddol a llunyddol yn ysgrifenedig Dangos gallu i gynllunio traethawd a chyflwyno dadl drefnus ac eglur Dangos gafael ar y Gymraeg.

Canlyniad dysgu

 1. Ymateb ar lafar i weithiau llenyddol a llunyddol diweddar

 2. Cyflwyno dadleuon trefnus ac eglur mewn traethodau.

 3. Ymateb yn feirniadol mewn traethodau.

 4. Cyflwyno ymateb mewn iaith ac arddull dderbyniol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Traethawd 30
Cyfraniad Llafar 20
Arholiad 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 70
Seminar

Dysgir y modiwl mewn cyfres o ddosbarthiadau seminar.

30

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: