Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl HXC-1004:
Cyflwyniad Hanes Modern

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Alexander Sedlmaier

Amcanion cyffredinol

Mae’r modiwl hwn yn ymdrin â’r cyfnod rhwng Cyngres Fienna a phan ddechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf o bersbectif eang, yn amrywio o strwythur cymdeithasol i hanes gwleidyddol a milwrol ac o'r tueddiadau diwylliannol i imperialaeth. Mae’n canolbwyntio ar Ewrop (gan gynnwys Ynysoedd Prydain). Mae disgwyl i fyfyrwyr fynd i bob un o’r 10 darlith er mwyn deall y themâu eang a sut maent yn asio i’w gilydd. Bydd rhan sylweddol o’r modiwl (3 gweithdy a 9 seminar) yn cyflwyno sgiliau astudio a dulliau methodolegol gan ddefnyddio enghreifftiau a themâu a drafodwyd yn y darlithoedd.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn rhoi arweiniad i hanes y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn arbennig: - y chwyldro amaethyddol a’r chwyldro diwydiannol - yr elit a’r dosbarth canol - Rhyddfrydiaeth a Cheidwadaeth - gweithwyr a'r werin - mudiadau gwleidyddol gweithwyr - chwyldroadau - cenedlaetholdeb a hunaniaeth genedlaethol - rhyfel a diplomyddiaeth - Imperialaeth

Meini Prawf

trothwy

Bydd myfyrwyr trothwy (40au isaf) yn dangos ystod neu ddyfnder gwybodaeth priodol o rannau o’r maes perthnasol fan leiaf, a byddant yn gwneud ymgais rannol-lwyddiannus i lunio dadl sy’n ymwneud â dadleuon hanesyddiaethol.

da

Bydd myfyrwyr da (60au) yn dangos lefel gadarn o gyrhaeddiad yn yr holl feini prawf a nodwyd yn y paragraffau uchod.

ardderchog

Bydd myfyrwyr rhagorol (70au ac uwch) yn dangos y lefel hon o gyrhaeddiad ar draws y meini prawf, ynghyd â dyfnder gwybodaeth trawiadol iawn a/neu ddadansoddi treiddgar

Canlyniad dysgu

  1. Dangos gwybodaeth sylfaenol o’r prif ystyriaethau, cysyniadau a phroblemau yn hanes y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

  2. Dangos ymwybyddiaeth y gellir dehongli hanes mewn gwahanol ffyrdd.

  3. Defnyddio sgiliau astudio sylfaenol

  4. Cyflwyno dadleuon hanesyddol mewn traethodau ac arholiadau a’u hategu â thystiolaeth.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Bibliography 10
Traethawd 50
Book Review 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 
  1. 10 darlith (1 yr wythnos)
  2. 9 seminar (1 yr wythnos ac eithrio'r wythnos gyntaf)
  3. gweithdai (wythnos 2,3,10)
 

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: