Modiwl JXC-3033:
Ymchwil mewn Sgiliau Seicolego

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Sport, Health and Exercise Sciences

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr James Hardy

Amcanion cyffredinol

Yn y modiwl hwn fe gewch werthfawrogiad beirniadol ar gyfer llenyddiaeth ymchwil gyfoes sy'n ymwneud â hunan-sgwrs a delweddau yn bennaf. Fodd bynnag, y rhesymeg dros wneud hynny yw gallu cymhwyso'r wybodaeth hon ar ffurf ymyriadau athletaidd effeithiol.

Cynnwys cwrs

Yn seiliedig ar yr syniad nad oes ddim mor ymarferol â theori dda , bydd y modiwl hwn yn rhoi pwyslais ar ddamcaniaethau perthnasol a llenyddiaeth ymchwil sy'n berthnasol i'r pynciau canlynol:

- Gwahaniaethau prosesu gwybodaeth   - Hunan-sgwrs   - Delwedd

Meini Prawf

ardderchog

Bydd wedi dangos gallu rhagorol i ddadansoddi a dehongli data astudiaeth achos. Bydd ganddo hefyd ddealltwriaeth ardderchog a beirniadol o'r theorïau sydd wedi'u cynnwys yn y modiwl yn ogystal â gallu cryf i ddatblygu ymyriadau seicolegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Dangosir sgiliau cyfathrebu / cyflwyno rhagorol.

trothwy

Bydd wedi dangos rhywfaint o allu i ddadansoddi a dehongli data astudiaeth achos. Hefyd bydd ganddo rywfaint o ddealltwriaeth o theorïau sy'n cael eu cynnwys yn y modiwl yn ogystal â rhywfaint o allu i ddatblygu ymyriadau seicolegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Dangosir sgiliau cyfathrebu / cyflwyno rhesymol.

da

A fydd wedi dangos gallu da i ddadansoddi a dehongli data astudiaeth achos. Hefyd, bydd ganddyn nhw syniadau da o ddealltwriaeth feirniadol o ddamcaniaethau sy'n cael eu cynnwys yn y modiwl yn ogystal â gallu da i ddatblygu ymyriadau seicolegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Dangosir sgiliau cyfathrebu / cyflwyno da.

Canlyniad dysgu

 1. Deall a chymhwyso llenyddiaeth sgiliau meddwl cyfoes yn feirniadol

 2. Dangos ymgysylltiad hir, gweithredol a beirniadol â deunydd modiwl

 3. Dyfeisio rhaglen ymyrryd sgiliau seicolegol effeithiol a chyfiawnadwy

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Poster 70
Goblygiadau cymhwysol 10
Critical Engagement 20

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops 4
Lecture 20
Seminar 4
Private study 72

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd

Sgiliau pwnc penodol

 • demonstrate effective written and/or oral communication and presentation skills
 • work effectively independently and with others
 • accurately interpret case study data
 • develop justifiable and/or evidence-based interventions
 • develop effective learning aids

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: