Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCE-3400:
Traethawd Hir Cyd-A (Cym)

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr David Miranda-Barreiro

Amcanion cyffredinol

yn ystod Blwyddyn 1, 2 a'r Flwyddyn Dramor sy'n berthnasol o ran astudio Ieithoedd a Diwylliannau Modern. O gwblhau traethawd hir yn llwyddiannus mae'r myfyrwyr yn cael cyfle i weithio ar brosiect ymchwil fel rhan o'r cwrs gradd ar bwnc sy'n ymwneud â chymdeithas, hanes, llenyddiaeth a diwylliant y wlad berthnasol nad yw eisoes yn rhan benodol o'r maes llafur. Dylid penderfynu ar y pwnc mewn trafodaeth â'r Goruchwyliwr. Bwriad y modiwl hwn yw bod yn sylfaen i'r math o ysgrifennu sy'n ofynnol ar lefel ôl-raddedig.

Bydd y modiwl hwn yn galluogi’r myfyriwr 1. I gasglu rhestr o ffynonellau perthnasol ar gyfer y pwnc a ddewiswyd ganddynt 2. I gasglu deunydd ymchwil eilaidd perthnasol ar gyfer y pwnc a ddewiswyd ganddynt. 3. I gasglu deunydd ymchwil gwreiddiol perthnasol ar gyfer y pwnc a ddewiswyd ganddynt. 4. I archwilio a dadansoddi eu deunydd ffynhonnell mewn perthynas â chwestiynau ymchwil perthnasol. 5. I lunio cynllun penodau cydlynol ar gyfer eu traethawd hir. 6. I ysgrifennu adroddiad llwyddiannus mewn dull academaidd fydd yn egluro’r prosiect a’i ganlyniadau.

Cynnwys cwrs

Bydd y traethawd hir yn gosod y pwnc ymchwil a ddewiswyd o fewn fframwaith cyd-destunol ehangach. Bydd yn gosod cwestiynau ymchwil ac yn dylunio strwythur. Bydd yn disgrifio ac yn dadansoddi’r pwnc a ddewiswyd gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth wreiddiol ac eilaidd berthnasol. Ysgrifennir adroddiad ar y prosiect mewn dull trefnus ac academaidd. Darperir crynodeb dadansoddol yn yr iaith darged.

Meini Prawf

da

(C- hyd B+) I gael graddau uwch, dylai myfyrwyr ddangos dealltwriaeth gadarn o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

ardderchog

(A- hyd A*) I gael graddau uwch, dylai myfyrwyr ddangos dealltwriaeth fanwl o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

trothwy

(D- hyd D+)
I gael credydau, dylai myfyrwyr ddangos dealltwriaeth foddhaol o'r testun a ddewiswyd ganddynt ac o ddulliau ymchwil a thechnegau ysgrifennu academaidd.

Canlyniad dysgu

 1. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i drefnu'r wybodaeth a chynhyrchu dadansoddiad ysgrifenedig.

 2. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i reoli amser a pharatoi eu prosiect mewn modd boddhaol ar gyfer ei gyflwyno.

 3. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i osod y deunydd hwn mewn cyd-destun ehangach.

 4. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i lunio dadl/dadansoddi'r dystiolaeth gyda manylder a chysondeb.

 5. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i grynhoi ei ganfyddiadau yn yr iaith darged.

 6. Bydd y myfyriwr yn dysgu sut i gasglu deunydd ymchwil gwreiddiol ac eilaidd ar gyfer eu prosiect.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Written assignment, including essay Dissertation Summary 15
DISSERTATION Traethawd Hir (Cymraeg) 80
ASESIAD DAMCANIAETHOL ADOLYGOL Dissertations Skills 5

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
One-to-one supervision

Cyfarfodydd 1:1 gyda'r Goruchwyliwr (3 y semester)

6
Lecture

Darlith (1 x darlith 2 awr y semester).

2
Private study 92

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau

Sgiliau pwnc penodol

 • Extract and synthesise key information from written and/or spoken sources in English / Welsh and/or the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to organise and present ideas within the framework of a structured and reasoned argument in written and/or oral assignments and class discussions. (Benchmark statement 5.14)
 • Critical skills in the close reading, description, reasoning and analysis of primary and secondary sources in the target language and/or English or Welsh (incl. filmic, literary and other sources). (Benchmark statement 5.13, 5.14, 5.15)
 • Competence in the planning and execution of essays, presentations and other written and project work; bibliographic skills, including the accurate citation of sources and consistent use of conventions and appropriate style in the presentation of scholarly work. (Benchmark statement 5.10, 5.14, 5.15)
 • The ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints and to place these in a wider socio-cultural and/or geo-historical and political and/or socio-linguistic context and to revise and re-evaluate judgements in light of those of the course leader, certain individuals or groups studied and/or fellow students. (Benchmark statement 5.13, 5.15 and 5.16)
 • The ability to write and think under pressure and meet deadlines. (Benchmark statement 5.15)
 • The ability to write effective notes and access and manage course materials including electronic resources / information provided on online learning platforms and library resources. (Benchmark statement 5.15, 5.16)
 • The ability to work creatively and flexibly both independently and/or as part of a team. (Benchmark statement 5.15).
 • The ability and willingness to engage with and appreciate other cultures and to articulate to others (in written and verbal form) the contribution that the culture has made at a regional and global level. (Benchmark statement 5.7)
 • The ability to grasp and discuss how films reflect objective or subjective positions in their treatment of their subject matter. (Benchmark statement 5.7 and 5.10)
 • The ability to organise and present ideas and arguments in presentations, classroom discussions and debates. (Benchmark statement 5.14, 5.16)
 • The ability to comprehend, critically engage with and apply relevant theoretical concepts to materials being studied. (Benchmark statement 5.10)
 • The ability to engage in analytical, evaluative and original thinking. (Benchmark statement 5.14)
 • Critical understanding of key topics in the sphere of modern critical, cultural and translation theory, highlighting landmark figures and offering close readings of segments of their texts. (Benchmark statement 5.10)
 • Develop reading and audio-visual comprehension skills in the target language through the study of primary sources in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Sensitivity to and appreciation of contrasting types of press and media in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.7, 5.10)
 • The ability to develop and manage an independent research project in English/Welsh. (Benchmark statement 5.10, 5.15, 5.16)
 • Skills in the critical reading and analysis of literary and/or musical and/or filmic texts. (Benchmark statement 5.10)
 • The ability to comprehend and apply cultural idioms by studying primary and secondary materials in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to analyse, interpret and historically contextualise a range of films in the target language using different forms of critical analysis (cultural, historical, socio-political, literary etc.). (Benchmark statement 5.7, 5.10 and 5.14)
 • Sensitivity to and critical evaluation of key cinematic techniques and the use of cinematic imagery and language. (Benchmark statement 5.10)
 • The ability to write an analytical film and/or book review in English / Welsh.
 • The ability to develop and manage an independent research project in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.10, 5.15, 5.16)
 • The ability to translate and critically analyse the translation of a substantial piece of text in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.10)

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: