Dr Aled Llion Jones

Uwch Ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Gymraeg a Chanoloesol

Adran y Gymraeg
Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor
LL57 2DG

aled.llion@bangor.ac.uk
http://facebook.com/YsgrifauBeirniadol/ 

+44 (0)1248 382243