Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Talu am eich neuadd

Bydd rhaid i bob myfyriwr sydd yn cael cynnig lle mewn llety’r Brifysgol dalu blaendal o £300.00 wrth archebu eich ystafell. 

Bydd y taliad yn cael ei wneud o fewn 7 diwrnod pan fyddwch chi’n dewis eich ystafell cyn i chi gael eich cyllid Myfyriwr. Gallwch dalu’r £300 gyda cherdyn credyd/debyd neu ei anfon i’r Brifysgol drwy’r system bancio. Mae’r blaendal yn sicrhau eich ystafell. 

Myfyrwyr israddedig a ôlraddedig – gallwch dalu ffioedd eich llety yn llawn pan gyrhaeddwch neu wrth gofrestru, neu mewn rhandaliadau drwy ddebyd uniongyrchol neu gyda cherdyn credyd. Manylion llawn ar gael ar wefan y Swyddfa Gyllid.

Isod ceir canllaw defnyddiwr ar gyfer sut i sefydlu cynllun talu, sy'n mynd drwy'r broses gyfan gam wrth gam.