Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwneud cais am lety

Sicrwydd o lety mewn neuaddau o safon

Rydym yn annog myfyrwyr newydd i wneud cais am ystafell mewn neuadd breswyl fel eich bod yn byw gydag eraill yn yr un sefyllfa a chi. Mae byw mewn neuadd breswyl yn gychwyn gwych i fywyd myfyriwr; byddwch yn cyfarfod â phobl newydd o gefndiroedd gwahanol a byddwch yn siŵr o wneud ffrindiau yn syth. Mae neuadd breswyl yn llawer iawn mwy na rhywle i gysgu a bwyta!

Rydym yn sicrhau ystafell mewn neuadd breswyl i holl fyfyrwyr israddedig y flwyddyn gyntaf, sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel ei Dewis Cadarn drwy UCAS.

Mae ein llety wedi ei lleoli mewn dau bentref i fyfyrwyr, Ffriddoedd a'r Santes Fair. Mae ein llety oll yn hunanarlwyo ac o fewn pellter cerdded o brif adeiladau'r Brifysgol a chanol y ddinas.

Sut i wneud cais

Bydd y system i wneud cais am lety yn agor 27 Ionawr 2020. Unwaith Prifysgol Bangor yw eich Dewis Cadarn trwy UCAS, byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i'ch gwahodd i wneud cais am lety. Wedi derbyn yr ebost cewch fynediad i'r system archebu, ble gallwch ddewis eich llety.

Mae'r system yn caniatáu i chi ddewis yr union ystafell a'r neuadd yr ydych yn dymuno byw ynddo. Rhaid i chi wneud cais cyn 31ain Gorffennaf i sicrhau lle mewn Neuaddau.

Opsiynau Llety

Cliciwch ar y lluniau isod i wybod mwy am ein dewis o lety.