Campus Life Banner

Campws Byw

Cyflwyniad

Mae rhaglen digwyddiadau Bywyd Campws Prifysgol Bangor yn gymuned sy’n cael ei rhedeg gan y Pennaeth Bywyd Preswyl, y Cydlynydd Bywyd Preswyl, a Chriw Bywyd Campws ac a gefnogir gan y Tîm Mentor ar gyfer holl drigolion Neuaddau’r Brifysgol.

Mae rhaglen Bywyd y Campws wedi ymrwymo i gefnogi rhyngweithio rhwng myfyrwyr o bob neuadd, gan annog goddefgarwch a dealltwriaeth a meithrin cymuned breswyl glos trwy galendr o ddigwyddiadau cynhwysol. Mae gennym galendr o ddigwyddiadau i oresgyn rhwystrau i’r boblogaeth nad yw’n ymwneud â chwaraeon, a allai fod yn nodweddiadol o’r rhan fwyaf o’n preswylwyr!

Hoffwch ni ar Facebook

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Campws Life trwy ein hoffi ar Facebook a thrwy lawrlwytho ein ap Bywyd Campws Prifysgol Bangor

Cwrdd â'r tîm

Digwyddiadau

Llawer i'w wneud. Pawb yn gynwysedig!

Rydym yn cynnal pob math o ddigwyddiadau yn fisol a bob amser yn chwilio am syniadau newydd. Mae calendr digwyddiadau Campws Life yn adnabyddus am ei gyfuniad cyfeillgar o neuaddau, felly rydym am i chi gymryd rhan, waeth beth fo'ch sgiliau, eich galluoedd neu'ch gwybodaeth a gwella'r ysbryd cymunedol. Felly os ydych chi'n hoff o bartïon pizza, eisiau dysgu coginio, ffansi canu'ch calon yn carioci, wedi'ch cyffroi wrth gerdded mynyddoedd, neu fwynhau cwisiau a nosweithiau ffilm - dyma'r lle i chi. Y newyddion gwych yw, mae'r cyfan wedi'i gynnwys! (Ac eithrio rhai o'n teithiau bws).

Beth Sydd Ymlaen

Eleni mae Rhaglen y Campws ychydig yn wahanol - ond bydd yn dal i roi amserlen amrywiol a hwyliog arall i chi, gyda rhywbeth at ddant pawb.

Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd y gall bod oddi cartref fod, felly rydyn ni wedi creu sesiynau i helpu gyda'r trawsnewid hwnnw. Bydd ein sesiynau "Sut i..." amrywiol yn rhannu awgrymiadau da ar sut i fyw gyda'ch cyd-letywyr newydd, rheoli eich arian, delio â'r newidiadau yn eich bywyd a hyd yn oed fyfyrio.

Mae ein nosweithiau "Sut i... Goginio" wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i greu pryd o'r cynhwysion rhataf a symlaf, i gyd gyda chefnogaeth ein Criw Campws!
Mae penwythnosau wedi'u neilltuo i fod yn gymdeithasol ac ymlaciol. Felly mae'n amser ymlacio gyda'ch cyd-letywyr yn ein sesiwn Ioga wythnosol, neu efallai bagio rhost dydd Sul AM DDIM i chi'ch hun, gwrando ar gerddoriaeth fyw, gwylio ffilm neu fynd i frwydr cydamseru gwefus!
Ni fyddai unrhyw raglen o ddigwyddiadau campws hunan-barch yn gyflawn heb y noson ffilm orfodol, sesiynau canu carioci, digwyddiadau chwaraeon a theithiau oddi ar y campws, i enwi rhai o'r gweithgareddau.

Mae ein digwyddiadau yn caniatáu i chi gael seibiant o'ch astudiaethau a'r ddarlithfa, cwrdd â phobl newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau rydych chi'n eu mwynhau eisoes, neu efallai roi cynnig ar rywbeth newydd!

Rydym yn angerddol am greu gweithgareddau hygyrch i'n holl fyfyrwyr. Mae ymchwil diweddar wedi dangos bod myfyrwyr sy'n ymwneud â bywyd campws yn fwy tebygol o gwblhau eu graddau a pherfformio'n well yn academaidd. Mae’r manteision ychwanegol i iechyd corfforol a meddyliol yn sylweddol wrth i chi fentro i ffwrdd o’ch rhwydwaith cymorth, efallai am y tro cyntaf.

 

Archebwch ein Cyfleusterau

Cliciwch ar y llyfr yma linc i archebu ystafell ar gyfer unrhyw weithgaredd neu gyfarfod.

ARCHEBWCH YMA

Ymunwch â Chriw Campws Byw

Disgrifiad swydd

Gwnewch gais yma!

Cysylltwch â Ni

Lizzie Austin-Clarke

Residential Life Coordinator
Tel: +44 (0)1248 38 2555
Email: l.basterfield@bangor.ac.uk

Deirdre McIntyre

Head of Residential Life
Tel: +44 (0)1248 388496
Email: d.mcintyre@bangor.ac.uk

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?