Ymweliadau grŵp

Mae’r Archifau a Chasgliadau Arbennig yn croesau ymweliadau gan grŵpiau bychain o unigolion ar gyfer sesiynnau cyflwyno. Mae’r sesiynnau hyn yn cynnwys :

  • trosolwg o’r casgliadau archifol sydd yng ngofal y Brifysgol
  • disgrifiad o waith yr archifdy
  • eglurhad o’r amryw ffyrdd o chwilota am ddeunydd
  • arddangosfa fach o ddeunydd gwreiddiol sy’n adlewyrchu ehangder y casgliadau
  • sesiwn cwestiwn ac ateb

Mae’r ymweliadau grŵp fel arfer yn para 1.5 awr a mae’r ystafell addysg yn addas ar gyfer grŵpiau o hyd at 15 o bobl.

Am ragor o wybodaeth neu i neilltuo lle ar gyfer eich grŵp chi, cysylltwch â ni ar (01248)383276 neu ar ebost archifau@bangor.ac.uk