Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Oriau Agor

Llun i Gwener

9.30 y.b. - 4.30 y.h. (gyda gwasanaeth cyfyngedig rhwng 12.30 a 1.30)

Dyma’r dyddiadau y bydd yr Archifdy ar gau i’r cyhoedd yn 2019/2020

  • Nadolig: Bydd yr Archifdy ar gau am bythefnos dros y Nadolig rhwng 23ain o Ragfyr 2019 - 3ydd o Ionawr 2020 (ail-agor ar y 6ed o Ionawr 2020)
  • Pasg: Bydd yr Archifdy ar gau am bythefnos dros y Pasg rhwng 6ed o Ebrill 2020 - 17eg o Ebrill 2020 (ail-agor ar y 20fed o Ebrill 2020)
  • Haf: Bydd yr Archifdy ar gau am bythefnos dros yr Haf rhwng y 27ain o Orffennaf 2020 - 7fed o Awst 2020 (ail-agor ar yr 10fed o Awst 2020)
  • Gŵyl Banc Calan Mai (Dydd Gwener, 8ed o Fai 2020)
  • Gwyl Banc y Gwanwyn (25ain o Fai 2020)
  • Gŵyl Banc Awst (31ain o Awst 2020)