Oriau Agor

Llun i Gwener

9.30 y.b. - 4.30 y.h. (gyda gwasanaeth cyfyngedig rhwng 12.30 a 1.30)

Dyma’r dyddiadau y bydd yr Archifdy ar gau i’r cyhoedd yn 2018/2019

  • Nadolig: Bydd yr Archifdy ar gau am bythefnos a dau ddiwrnod dros y Nadolig rhwng 17eg o Ragfyr 2018 - 1af o Ionawr 2019 (ail-agor ar y 2il o Ionawr 2019)
  • Pasg: Bydd yr Archifdy ar gau am bythefnos dros y Pasg rhwng 15fed o Ebrill 2019 - 26ain o Ebrill 2019 (ail-agor ar y 29ain o Ebrill 2019)
  • Haf: Bydd yr Archifdy ar gau am bythefnos dros yr Haf rhwng y 29ain o Orffennaf 2019 - 9fed o Awst 2019 (ail-agor ar yr 12fed o Awst 2019)
  • Gŵyl Banc Calan Mai (6ed o Fai 2019)
  • Gŵyl Banc y Sulgwyn (27ain o Fai 2019)
  • Gŵyl Banc Awst (26ain o Awst 2019)