Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pencampwr Codi Pwysau Ewropeaidd yn ennill Gwobr Goffa Llew Rees

Chrystal ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Clasurol y Byd ym Melarws: Llun: IPF- International Powerlifting FederationChrystal ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Clasurol y Byd ym Melarws: Llun: IPF- International Powerlifting FederationMae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei gwobr chwaraeon uchaf flynyddol, Gwobr Goffa Llew Rees, i Bencampwraig Codi Pwysau Ewropeaidd 2017.

Dyfarnwyd y wobr i Chrystal Williams, 21, o Bolton gan ei bod wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i godi proffil chwaraeon Prifysgol Bangor drwy ei llwyddiant personol ar lefel ryngwladol.

Mae Chrystal newydd gwblhau ei hail flwyddyn ar y cwrs Seicoleg gyda Niwroseicoleg, ac mae hi wedi cael blwyddyn hynod o lwyddiannus yn cystadlu mewn cystadlaethau rhanbarthol yng ngogledd orllewin Lloegr. Yn dilyn hyn daeth yn gymwys ar gyfer Pencampwriaethau Prydeinig a Chystadlaethau Cenedlaethol Lloegr. Mae Chrystal wedi bod yn cystadlu yn y dosbarth iau dan-84kg am y 18 mis diwethaf, ac mae’n dal pedair record Lloegr a Phrydain. Mae wedi cynrychioli Prydain sawl gwaith, gan ennill y teitl Pencampwraig Ewrop ar ôl cystadlu yn y Pencampwriaethau Codi Pwysau Clasurol Ewropeaidd a gynhaliwyd yn Denmarc ym mis Mawrth 2017. Daeth yn ail ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Clasurol y Byd ym Melarws ym mis Mehefin 2017, ac ar hyn o bryd mae’n dal y record Ewropeaidd.

Yn gyn-fyfyrwraig Ysgol Uwchradd Sharples a Choleg Chweched Dosbarth Bolton, mae Chrystal wedi bod yn codi pwysau ers dwy flynedd ar ôl datblygu diddordeb yn ystod ei hail semester yn 2014. Mae Chrystal yn wastad wedi hoffi’r syniad o fod yn "berson cryf", ond wedi teimlo’n rhy nerfus i fynd i'r gampfa ar ei phen ei hun. Daeth yn aelod o dîm pêl-droed Americanaidd y Brifysgol, a dechreuodd fynd i'r gampfa gyda'i hyfforddwr pêl-droed a'i ffrindiau. Dywedwyd wrthi fod ganddi nerth naturiol, ac fe’i hanogwyd i fynd i'r gampfa i ddysgu’r dechneg gywir, a dyna gychwyn ar ei gyrfa codi pwysau.

Chrystal WilliamsChrystal WilliamsYn falch iawn o dderbyn y wobr, dywedodd Chrystal: "Mae'n anrhydedd ac yn gyflawniad enfawr i gael fy nghydnabod a'm gwobrwyo am y gwaith caled a’r ymroddiad rydw i wedi ei wneud. Mae'n golygu fy mod wedi gallu gwthio fy hun i lefel benodol, a byddaf yn gallu parhau i symud ymlaen gyda chymorth gan fy mhrifysgol. Mae’r wobr yn golygu llawer oherwydd, yn ogystal â chymorth ariannol i helpu i ariannu offer a chystadlaethau, mae'n dangos imi fod fy mhrifysgol a llawer o rai eraill yn fy annog ac yn gweld fy mhotensial, ac yn barod i wobrwyo fy nghyflawniadau. Mae Bangor wedi rhoi’r cyfle i mi ac eraill sefydlu Clwb Codi Pwysau a chodi mwy o ymwybyddiaeth am godi pwysau, ac rydw i’n ddiolchgar iawn am eu cymorth.

"Yn y dyfodol rwy’n gobeithio datblygu ymhellach a hyfforddi gan fy mod bellach yn hyfforddwr cymwysedig codi pwysau lefel 1. Hoffwn barhau fy nghapteiniaeth Clwb Codi Pwysau Prifysgol Bangor a helpu eraill mewn unrhyw ffordd y gallaf, yn ogystal â chyflwyno chwaraeon i fwy o fyfyrwyr. Hoffwn barhau i gystadlu’n genedlaethol ac yn rhyngwladol i weld pa mor bell y gallaf lwyddo. Mae hyn wedi bod yn brofiad gwych gan ganiatáu imi gwrdd â phobl anhygoel, a theithio o amgylch Prydain a thu hwnt. Edrychaf ymlaen at fwy o gyfleoedd a fydd yn deillio o hyn wrth imi barhau i gryfhau’n gorfforol ac yn feddyliol."

Yn ogystal y flwyddyn hon, dyfarnwyd lliwiau llawn iddi, gwobr las, a’r anrhydedd o’i henwi’n Fenyw Chwaraeon y Flwyddyn yng nghinio blynyddol Undeb Athletaidd y Brifysgol lle enillodd y Clwb Codi Pwysau’r wobr 'Clwb y flwyddyn' ym mlwyddyn ei sefydlu.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2017